همه چیز درباره مردان متولد شهریور ماه

مرد متولد شهریور از چه زنی خوشش میاد؟

هیچکس نمی تواند ضمانت دهد که یک زن عاطفی و شیدا مسلک با مردی از متولدین شهریور ازدواج نخواهد کرد. و اگر چنین ازدواجی روی دهد، به دشواری می توان نتیجه ازدواج زنی عاشق پیشه با مردی که ظاهری سرد و خشک دارد و غالبا مسائل را از دیدگاه اقتصادی و بدون رویاء و تخیل می نگرد را پیش بینی کرد!

ازدواج با مرد شهریور ماهی

در این بین باید خاطر نشان کرد که مرد متولد شهریور یک “انسان مصنوعی” نیست و البته امکان برقراری رابطه عاطفی با او در زندگی مشترک وجود دارد اما هیچ گاه نمی توان از او انتظار داشت که نقش “مجنون” یا “فرهاد” را ایفا کند. او میانه ای با گریستن، شیفتگی و غم هجران ندارد و ترجیح می دهد از روش های عملی تری نظیر خوش رفتاری، مراعات حال همسر و رفتار مخلصانه برای بیان احساسات خویش استفاده کند.

اگر چه مرد متولد شهریور در نگاه اول موجودی ساخته شده از فولاد و یخ به نظر می رسد، اما راه هایی برای نفوذ به قلب دست نیافتنی او وجود دارد. راه هایی که با روش های معمولی، تفاوت اساسی دارد.
مردان متولد این ماه به کیفیت عشق بها می دهند و نه به مقدار و کمیت آن… به همین دلیل ندرتا اسیر دام عشق می شوند سلاح و حربه شریک زندگی چنین مردی، صبر، احتیاط و دقت است. “زندگی مجردی” از نگاه مردان متولد شهریور آنچنان که شما گمان می کنید، سخت نیست. بنابراین اگر با موانع عمده ای در راه ازدواج روبرو شود، به زندگی مجردی رضایت خواهد داد. هیچکس نمی داند که چگونه قلب انسان ها به سمت یک متولد شهریور جذب می شود اما او از نیروی جاذبه ای باور نکردنی بهره می برد. از نگاه او، عشق را میتوان نزدیک ترین مسیر بسوی پاکدامنی دانست و نه شهوت.

نقطه ضعف های مرد متولد شهریور ماه

عواطف مرد متولد شهریور به سختی تحریک می شود. اما در عشق واقعی، صادق، وفادار و پایمرد است. معروف است که آنان به منظور جلب رضایت شریک زندگی خود، حتی از ساده ترین مسائل نیز نمی گذرند. تا زمانی که دلایل کافی برای حفظ کانون خانواده داشته باشند، تمامی تلاش خود را بکار خواهند بست. اهل تعصبات شدید نسبت به شریک زندگی خود نیستند اما توهین به عزت و کرامت خود را تحمل نمی کنند.

خصوصیات لازم برای همسر مرد متولد شهریور ماه

مرد متولد شهریور، زنان خانه دار و کدبانو را ترجیح می دهد. چندان در بند زاد و ولد نیست اما اگر صاحب فرزند شود می کوشد تا آنان را به نیکوترین وجه، تربیت کند. چنین فرزندی از پدر خویش عشق به فرهنگ، ادب و علم را می آموزد. از آنجایی که مردان متولد شهریور چندان اهل بروز عواطف و احساسات خود نیستند، رابطه بین آنان و فرزندانشان در معرض خطر قرار می گیرد.