کودکان متولد شهریور ماه؛ کودک متولد شهریور ماه، هوشمند و هوشیار است اما در عین حال بسیار آرام و جدی به نظر می رسد. اگر لجاجت او در غذا خوردن نبود، کودکان متولد شهریور می توانستند شیرین ترین و عزیزترین کودکان دنیا باشند. او از همان دوران کودکی، چیزهایی را بر چیزهای دیگر ترجیح می دهد. لجاجت وی ناشی از ذوق خاص او در انتخاب غذاست و البته حاضر به تغییر ذوق خود نیست. با این حال او موجودی خجول، پاک منش و نرم خوی بشمار می آید. طفل متولد شهریور، مطیع است و مربی خود را ناگزیر به تنبیه نمی کند. متولد این ماه به سرعت زبان می گشاید و در آموزش زبان از استعداد خوبی بهره می برد. به جز مواقعی که دچار کم رویی و آشفتگی در برابر غریبه ها شده است، کلمات را به درستی استفاده می کند.

ویژگی های کودک متولد شهریور ماه

در تقلید کردن مهارت خاصی دارد و به روش های خنده آوری از اطرافیان خود انتقاد می کند. با این حال به ایفای نقش های مثبت و مسئولیت پذیری نیز علاقه زیادی دارد. در مدرسه به دلیل سخت کوشی، اطاعت و پاک منشی، جزء دانش آموزان برتر قرار می گیرد. تنها مشکل او در مدرسه، زمانی است که از او انتقاد شود و یا خواسته شود شعر یا دکلمه ای را قرائت کند. به جز اینها، کودک متولد شهریور، موجودی خلاق، فاقد چشم داشت و اهل همکاری است.
کودک متولد شهریور به نشانه های ملموسی نیاز دارد تا محبت و علاقه والدینش نسبت به خود را باور کند.

نکات مهم برای والدین کودک متولد شهریور ماه

پافشاری و اصرارهای او ناشی از وابستگی اش به عادت ها و مخالفت با هر نوع تغییر است. وجود او در منزل نعمتی برای والدین (بویژه مادر) به شمار می آید. بویژه آنکه در تدبیر امور منزل و رسیدگی به حساب و کتاب ها، همکاری می کند. او به موجودات ضعیف و نحیف تعلق دارد. مثلا ساعت ها به نگهداری و مراقبت از یک مورچه می پردازد اما یک سگ بزرگ را به هیچ می انگارد!
اطلاعات ناقص را نمی پذیرد و برای یافتن سوالات خود به منابع مطمئن مراجعه می کند. به بحث و جدل علاقه فراوانی دارد. اگر احساس کند که نسبت به هم سالانش، از دانش و اطلاعات کمتری برخوردار است، دچار احساس خجالت و بدبختی می شود. در سن نوجوانی، از اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به مسائل عاطفی اش کراهت دارد و روابط عاطفی حتی به نیت ازدواج را رد می کند.
کودکان متولدین شهریور ماه از نیروی تعقل هوشیار بهره می برند و علمی می اندیشند. به همین دلیل از برخی صفات و ویژگی های دوران طفولیت بی بهره می مانند. مثلا او چندان اهل تخیلات و رویاء نیست. توجه چندانی به داستان های جن و پری ندارد. اگرچه عظمت این کودک در واقع بینی اوست اما بیم آن می رود که در آینده دچار ترس های متعدد شود. بنابراین والدین چنین کودکی وظیفه دارند او را با دنیای تخیلات آشتی دهند و از جدیت دوران کودکی اش بکاهند.