برای بستن ESC را فشار دهید

کلومیپرامین؛ موارد مصرف و عوارض جانبی قطع مصرف ناگهانی

کلومیپرامین (Clomipramine) با نام تجاری آنافرانیل (Anafranil)  به گروه داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای متعلق است. بیشترین موارد استفاده کلومیپرامین مصرف عمده‌ی کلومیپرامین در درمان افسردگی است. به طور کلی فردی…

ادامه خواندن