همه چیز دربازه زن متولد تیر ماه: این زن صاحب شخصیتی سرزنده و سرشار از زندگی است و به ندرت می توان زن متولد تیر ماه را غمگین و افسرده یافت. حضور او در جمع، باعث انتشار شادمانی و نشاط (ولو به صورت موقت) خواهد شد. این زن، بر اساس سن و سالش، شخصیت متفاوتی می یابد. به عبارت دیگر رفتار و خلقیات یک زن سالمند متولد تیرماه با زن جوان متولد این ماه تفاوت دارد.

یک زن ملون مزاج متولد تیر ماه تا حدودی خودخواه و حریص نسبت به اشیاء و دارایی های خود به نظر می رسد. اگرچه میهماندار خوبی است و می کوشد تا خانه اش بر روی میهمانان گشوده باشد، اما او زنی اقتصاد محور است. تا جایی که گاه آنقدر اقتصادی رفتار می کند که به آدم های بخیل شباهت می یابد. از تیپ انسان های گلایه مند نیست و توانایی انجام چندین کار در یک زمان را دارد.

ویژگی های زن متولد تیر ماه

در اوایل دوران جوانی، رومانتیک، رویا پرور و همیشه لبخند بر لب است. اما چندی بعد به انسانی واقع گرا مبدل می شود. در این مرحله، او شخصیتی جدی علاقمند به تحلیل مسائل، سريع الانتقال، دقیق، علاقمند به حفظ اشعار و مطالعه کتب فلسفی و مسائل سیاسی خواهد داشت.

استعداد زن متولد تیر

زن متولد تیر ماه، کدبانوی ممتازی است. به خوبی از عهده مدیریت یک سالن بر می آید. غالبا دچار تنش عصبی است. او دل نگرانی های متعدد و رویاهای رنگارنگی دارد. زن متولد این ماه از روابط عمومی خوبی برخوردار است. او گمان می برد که هیچگاه اسیر عشق نخواهد شد. اما واقعیت آن است که زنان متولد این ماه عموما موجوداتی به شدت عاطفی هستند. او ایفاء کردن نقش “مادر” را در کنار سایر نقش هایش، دوست می دارد. در تمامی مراحل، مادری ممتاز خواهد بود و با فرزندانش رابطه ای دوستانه (بدون قید و بند اضافی) بر قرار می کند. گاه سختگیر است و گاه بلعکس!

نقاط ضعف زن متولد تیر

یکی از ایرادات او، نابردباری و فقدان صبر است. شاید بزرگترین امتیاز زندگی با یک زن متولد تیر ماه آن است که او اجازه نمی دهد زندگی زناشویی اش دچار یکنواختی و روزمرگی شود.

Rate this post