زنان متولد اردیبهشت: اگر واژه ای برای بیان شخصیت زن متولد اردیبهشت وجود داشته باشد، آن واژه “توانمندی” است زیرا از چنان قدرتی برخوردار است که گویی به ستارگان نیز دسترسی دارد! صبر و شکیبایی او همگان را به حیرت وا می دارد. اگر مسئولیتی به او واگذار شود، نهایت سعی و تلاش خود را به کار می بندد. با این حال به ندرت دچار تک روی و خود رایی می شود.

از آنجایی که عنصر زنانگی در وجود او به فراوانی یافت می شود به مردی که نیرومندانه و مدبرانه سکان کشتی را به دست گیرد و به او فرصت دهد تا وظایف طبیعی خود را انجام دهد، نیاز دارد. زن متولد اردیبهشت موجودی با استقامت و صادق است و به ندرت کنترل نفس خود را از دست می دهد. از جمله امتیازات او این است که از ارتباطات اجتماعی خوبی برخوردار است به شرط آنکه در برابر او صادقانه و بی ادعا رفتار کنند. اگر زن متولد اردیبهشت کسی را برگزیند، در غم و شادی او شریک خواهد شد و اگر کسی را نپسندد، با بی تفاوتی و سکوت از او می گریزد. به عبارت دیگر در وجود زنان متولد اردیبهشت اثری از حقه، کینه و حسادت نمی توان یافت.

تعصب او را به راحتی نمی توان تحریک کرد. او در این زمینه با بسیاری دیگر از زنان تفاوت دارد اما اگر او احساس کند که خط قرمزها بطور جدی زیر پا گذاشته شده است، به “فرشته عذاب” مبدل خواهد شد؟

زن متولد اردیبهشت توانایی شرکت در گفتگوهای جدی و علمی را دارد. او زیرک و سیاستمدار است اما به ندرت در این گونه مسائل دخالت می کند. اهداف اصلی او در زندگی، ساده تر و واقع بینانه تر از این حرفهاست. آنقدر که وسعت دانش و معرفت برایش اهمیت دارد، مدارک تحصیلی را مهم نمی داند. او نمونه

واقعی زنی اهل عمل است که سر خود را بالا می گیرد و با صلابت بر زمین راه می رود. به عبارت دیگر او خود را به رویاها تسلیم نمی کند. مثلا گل مصنوعی را از انجایی که فاقد عطر طبیعی است – نمی پسندد. او بدون گل و گیاهان طبیعی قادر به ادامه حیات نیست. بوی روستا، چوب سوخته و هر آنچه او را به یاد زمین اندازد، مورد علاقه او است.

ضعف زنان متولد اردیبهشت ماه

ضعف زنان متولد اردیبهشت در مقابل بعضی از رنگ ها، بسیار معروف است. او در برابر رنگ آبی و مشتقات آن کنترل خود را از دست می دهد. همچنین نسبت به رنگ گل سرخ و فروع آن، انسجام و هماهنگی در رنگ ها او را مجذوب می کند. ذوق او در آشپزی نیز رشد یافته و متکامل است. غذاهای ساده و سریع را نمی پسندد. سفره ای که برای یک میهمانی مهیا می کند، نشان دهنده قوه ابتکار و ذوق اوست. او دیدار از موزه و نمایشگاه را پیوسته در دستور کار خود دارد. مناظر طبیعی بویژه آنگاه که عظمت خالق را به نمایش می گذارد او را شیفته خود می سازد.

پارچه های لطیف و صیقلی را نسبت به دیگر انواع پارچه ترجیح می دهد. نقش او به عنوان “مادر” نقشی مهم و بزرگ است اگرچه در مقابل فرزندش در دوران کودکی موفق تر از دوران نوجوانی است. شاید به این دلیل که می کوشد تا نظام فرمانبرداری را در محیط خانه حفظ کند و مقتضیات شخصیتی فرزند خود در مراحل مختلف سنی را در نمی یابد. نظم و نظافت از جمله نکاتی که در مورد آنها کوتاه نمی آید. هرگاه خانواده دچار مشکلات اقتصادی شود بی شکوه و گلایه، آستین همت بالا میزند. شکیبایی او در برابر رنج های روحی، باور نکردنی است.

Rate this post