همه چیز دربازه زن متولد مهر ماه:

وان شناسان معتقدند که در هر مردی، برخی صفات زنانه (با شدت و ضعف های مختلف) وجود دارد. در عین حال هر زنی نیز می تواند از برخی صفات مردانه برخوردار باشد. جالب آنکه زنان متولد مهر ماه به همان سادگی که لباسی از جنس حریر انتخاب می کنند، لباس های مردانه را نیز می پسندند.
با کمی دقت در می یابیم که در پشت اراده محکم، تفکرات منطقی و تعقل هوشیارانه این زن، اصولی وجود دارد که معمولا مردها از آن پیروی می کنند. این بدان معنی است که زن متولد مهر ماه علاوه بر صفات زنانه، برخی اصول و مبانی مردانه را نیز در شخصیت خود جای داده است.

اغراق آمیز نیست اگر ادعا کنیم او اولین زنی است که “مونولوگ” (تک گویی) را ایجاد کرد. منظور البته این نیست که زن متولد مهر ماه اهل حرف های پیش پا افتاده و وراجی است. او هر کلمه را در ذهن خود ارزیابی می کند تا به دقیق ترین و مناسب ترین نتیجه دست یابد. از آنجایی که او از احساسات رقیقی نیز بهره می برد، غالبا دیدگاه و نظر خود را به روشی سیاستمدارانه و حکیمانه بیان می کند حال آنکه مردان متولد این ماه از چنین صفتی برخوردار نیستند. این روش البته گاه باعث می شود که زن متولد مهر ماه از موضوع بحث به دور افتد و باعث ملالت و کسالت شنونده گردد.

ویژگی های زن متولد مهر ماه

زن متولد این ماه به اشتغال در خارج از خانه (قبل و بعد از ازدواج) علاقه دارد. هدف اصلی او از اشتغال، کسب درآمد است.

ازدواج با زن متولد مهر ماه

زن متولد مهر ماه ازدواج را نوعی همکاری و مشارکت تلقی می کند و معتقد است که یکی از زوجین (معمولا خود او می بایست سکان دار کانون خانواده باشد. او اگرچه در زندگی زناشویی، نقش اول را خود به دست می گیرد اما قبل از هر چیز در راه تامین نیازها و خواسته های همسر خویش تلاش می کند. زن متولد این ماه اهل مشارکت است و تک روی و خود محوری را نمی پسندد. این زن علاقه عجیبی به اشیاء نقره ای، بشقاب های نفیس، فرش های قیمتی، شمعدان و… دارد. آشپز ماهری است. او مصاحب خوبی نیز به شمار می آید. او زندگی مجردی را بد می انگارد.
از لحاظ فرهنگی در سطح ممتازی قرار دارد و همین نکته است که در زندگی فردی و اجتماعی اش تاثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت. او در هنگام ضرورت خود را از قید و بند عواطفش رها می کند و رفتاری مبتنی بر عقل در پیش می گیرد. با توجه به صفات زنانه اش، برخی او را موجودی شکننده و ناتوان در برابر ناملایمات تلقی می کنند حال آنکه او در رویارویی با بحران ها، به بهترین وجه ظاهر می شود.

1/5 - (2 امتیاز)