زنان متولد اسفند ماه؛ هرچه بر تعداد زنان طرفدار آزادی و استقلال افزوده می شود، محبوبیت زنان متولد اسفند افزایش می یابد زیرا او احتمالا جزء معدود زنانی است که علاقه ای به شهرت و روابط اجتماعی ندارد و تنها رویای ازدواج را در سر می پروراند.
حقیقت آن است که زن متولد اسفند تنها هنگامی که به شانه های نیرومند همسرش اتکاء دارد و از زبان او، نقشه ها و اهداف آینده را می شنود، احساس خوشبختی می کند. از نگاه او، همسر محبوبش آنچنان توانمند است که می تواند دنیا را به مدد مغزو بازوان قدرتمندش زیر و زبر کند. این باور به نوبه خود باعث تقویت روحیه شریک زندگی زن متولد اسفند نیز خواهد شد.

همه چیز دربازه زن متولد اسفند ماه

زن متولد این ماه موجودی آشتی جو و نرم خو به شمار می آید. او چونان ساحل امن باعث آرامش و سکون می شود و در هر شرایطی، رفتاری کاملا زنانه دارد. زن متولد اسفند اهل سرزنش کردن و امر و نهی نیست، همه چیزی که او از همسرش انتظار دارد این است که در کنار یکدیگر و زیر چتر سازش و آشتی زندگی کنند.

ازدواج با زن متولد اسفند

گاه زن متولد اسفند بعد از ازدواج مرتکب رفتارهای ناخوشایندی نظیر تند زبانی و نق زدن می شود، اما اگر محسنات او را با معایبش مقایسه کنید در می یابید که معایب او قابل توجه نیست. لازم است بدانید گاه زنان متولد این ماه در اثر صدمات پی در پی، بخش عمده ای از صفات نیک خود را از دست می دهند. در این موارد او رفتاری کورکورانه در پیش می گیرد و به تدریج، سعادت و خوشبختی خود را بر باد می دهد.
در زندگی عادی، زن متولد اسفند از هوش و تدبیر برخوردار است و شخصیتی مرموز و پیچیده از خود بروز می دهد. جالب آنکه تمام این ویژگی ها – بعلاوه گریه – فقط نقابی است که او به کمک آن می تواند کمرویی، ضعف، اعتماد به نفس و آشفتگی خود را پنهان کند. زن متولد اسفند تا قبل از ازدواج چنین وانمود می کند که حاجتی به ازدواج ندارد اما پس از ازدواج، همسر خویش را در جایگاهی رفیع قرار می دهد.

زن متولد اسفند اگرچه مادری فاضل، مهربان و اهل مشارکت و همنوایی با فرزندان خود است اما از صلابت لازم برای کنترل آنها بهره ای ندارد. معروف است که محبت افراطی او نسبت به فرزندش مانع از رشد و استحکام شخصیت فرزند او می شود.

زن متولد اسفند از اشتغال در خارج از خانه کراهت دارد. داد و دهش های او گاه به اسراف شباهت می یابد. وضعیت مالی و اجتماعی او هرچه باشد همواره شخصیت کاملا زنانه خود را حفظ می کند.

Rate this post