همه چیز دربازه زن متولد دی ماه:

زنان متولد دی ماه؛ این زن در قالب مشخصی نمی گنجد. گاه یک زن متولد دی را به عنوان متخصص در آزمایشگاه می یابیم و گاه زن متولد این ماه را در بین هنرمندان مشاهده می کنیم و گاه در یک جمعیت خیریه. گاه این زن دارای نوعی شخصیت زنانه طغیانگر است و گاه قلبی از یخ در بدن دارد و گاه یک موجود کاملا متعادل است. اما زن متولد دی هر کجا باشد، همواره سعی و تلاش برای دستیابی به قدرت، مقام و ثبات در زندگی با او همراه است.

ویژگی های زن متولد دی ماه

زن متولد این ماه یک هنرمند مستعد است و چاره ای ندارد جز آنکه در هر فرصتی، توانایی و استعداد خود را به اثبات برساند. این استعداد هنری در حقیقت ناشی از هماهنگی در مزاج و اعتدال در خلق و خوی اوست. اگر چه معمولا ازدواج در کمین اوست اما شریک زندگی خود را از روی میل و رضای قلبی انتخاب می کند. او حاضر به هر نوع فداکاری در راه همسر و فرزندان خود هست.

اگر چه گاه این زن را در موقعیتی حقیر می یابیم اما او ذاتا موجودی با اصالت است. او همواره مهرپیشه، خود دار و پایبند به سنتهاست. زنان متولد دی ماه غالبا برخوردی سرد و خشک دارند اما در واقع او تحت تاثیر مزاج های مختلفی قرار دارد. معمولا احساس افسردگی که می تواند تا چند هفته ادامه یابد، در کمین اوست. این زن غالبا آنچنان ذهن خود را به نقشه ها و ایده هایش مشغول کرده که فرصتی برای پرداختن به عواطف خود نمی یابد.
این زن را می توان موجودی تکامل یافته و شاخص دانست. او به زیبایی مصنوعی علاقه ندارد و زیبایی اش متکی به خود اوست. از دروغگویی و ظاهر فریبی گریزان است و حتی در تنگناها نیز حاضر به دروغگویی و تظاهر نخواهد شد. اگرچه این زن اصولا نیازی به این نوع حیله ها ندارد. زیرا هر چه سن او بالاتر می رود بر محبوبیت و منزلت او افزوده می شود.

زن متولد این ماه هیچگاه پیوند بین خود و نزدیکان و خویشاوندان را قطع نمی کند. نه تنها این بلکه او از هر نوع فداکاری در راه خانواده استقبال می کند. این زن همواره برای پذیرفتن مسئولیت مالی و معنوی خانواده، آمادگی دارد. جالب آنکه پذیرفتن چنین مسئولیت هایی باعث ناتوانی او در انجام سایر وظایفش به عنوان “مادر” و “همسر” نخواهد شد. خانه زنان متولد دی به حدی پاکیزه و منظم است که گویی چندین خدمتکار در خدمت اویندا

علایق زن متولد دی

این زن علاوه بر خانه داری، به فعالیت های هنری نیز تمایل دارد. کتابهای تاریخ (بویژه افسانه های کهن) را با اشتیاق می خواند و شعر را می پسندد اما شاعران بیکاره و وامانده را بد می انگارد. او اصولا همه انواع شکست و سرخوردگی را ناخوشایند می داند و معتقد است که تامین آسایش و امنیت جزء وظایف هر انسانی است.

زن متولد دی ماه به موسیقی و فعالیتهای اجتماعی نیز علاقه دارد. در مجموع می توان گفت زن متولد این ماه علی رغم اینکه زنی لجباز و قدرت طلب به نظر می رسد، همسری شایسته است. معمولا با توسل به روش های لطیف و زیرکانه، مسیر زندگی خانواده را تعیین می کند و به همین دلیل است که رفتار او باعث آزردگی همسرش نخواهد شد.

Rate this post