زنان متولد بهمن ماه؛ اساس خلق و خوی زن متولد بهمن ماه متکی به تناقض هاست. تناقضات در عشق و یا هر چیز دیگری. مثلا تناقضات او در عرصه عشق به صورت “وفاداری کامل” و در عین حال “بی تفاوتی” بروز می کند. از نگاه متولد بهمن ماه مقدس ترین مفاهیم عبارتند از “آزادی” و “دوست” به همین دلیل است که او به کسی نیاز دارد تا آزادی هایش را مدیریت کند. در غیر این صورت به خود و دیگران لطمه خواهد زد.

همه چیز دربازه زن متولد بهمن ماه

زن متولد بهمن ماه از صفات برجسته ای نیز بهره می برد. مثلا او بر خلاف بسیاری از زنان، اهمیتی به ثروت و مال و منال نمی دهد. بزرگترین هدف او، رسانیدن همسرش به بالاترین موقعیت اجتماعی و موفقیت است. این زن چندان اهل تعصب ورزیدن نیست. نگاه مشکوک به شریک زندگی اش را نمی پسندد. مگر آنکه عدم وفاداری او را شخصأ دریافته باشد در چنین حالتی، او دچار اندوه عمیقی خواهد شد و جدایی را ترجیح خواهد داد.

زن متولد بهمن ماه، زیبایی را در تغییر و تحول و پرهیز از یکنواختی می داند او غالبا رفتاری خجولانه و مودبانه دارد. وقتی سخن می گوید، میتوان نشانه های هوش و زیرکی را در او مشاهده کرد. اما ایراد ساده او این است که مدام از این شاخه به آن شاخه میپرد. این زن معتقد است که “مادر شدن” مرحله دقیقی از زندگی است که ایثار و لیاقت را می طلبد. او اگرچه به فرزندان خود علاقه دارد و از آنان مراقبت می کند اما فرزندانش را با خود یدک نمی کشد. با این حال او را می توان یک مربی فرهیخته به شمار آورد. چه آنکه روح برادری و فداکاری را در فرزندانش رشد می دهد و به مشکلات و مسائل آنان با روی گشاده و سعه صدر گوش می دهد. بی آنکه آنان را زیر رگبار عواطف و توجهات افراطی خود آزار دهد.

ازدواج با زن متولد بهمن

در انتخاب همسر، زن متولد بهمن ماه دچار دودلی و سردرگمی است. انتظار دارد شریک زندگی اش، نقش یک دوست را ایفاء کند. غالبأ بدون تحقیقات مفصل و شناخت کامل، تقاضای ازدواج را نمی پذیرد. زن متولد بهمن ماه از تعصبات کور و مردانی که نسبت به همه چیز احساس تملک دارند، و نیز ولخرجی با پولی که قرض گرفته شده، بیزاری می جوید. زن متولد این ماه از حس ششم نیرومندی بهره می برد که گاه به نوعی “سحر” شباهت می یابد.