همه چیز دربازه زن متولد آذر ماه:

زن متولد آذر ماه با بیراهه رفتن و لقمه را دور سر پیچاندن هیچ میانه ای ندارد. او کوتاه ترین راه تا مقصد را، راه مستقیم میداند. از آنجایی که مقاومت و پایمردی یکی از صفات بارز اوست، گاه واکنش هایی از خود بروز می دهد که همگان – بویژه مردان – را آشفته می سازد. کسانی که این زن را می شناسند تایید می کنند که او قادر به تسخیر هر قلبی هست.

ویژگی های زن متولد آذر ماه

زن متولد آذر به شدت خوشبین است اما بدبینی هایش به دلایل منطقی – و نه دروغ که از آن بیزار است – اتکاء دارد. تعلقات خویشاوندی از نظر او به اندازه پیوند و تعلقات روحی اهمیت و اعتبار ندارد. او از سن کم برای استقلال یافتن از خانواده و تحقق بخشیدن به اهدافش تلاش می کند. از قید و بندها و تحت فشار قرار گرفتن بیزاراست و اگر لازم باشد بدون هیچ تعارفی در مقابل قید و بندهای اضافی خواهد ایستاد.

زن متولد آذر از چه مردی خوشش می آید؟

زن متولد آذر ماه از مردان ضعیف و بی اراده کراهت دارد. با این حال حاضر به ذوب شدن در شخصیت مرد محبوب خویش نیست. صداقتش خالی از خشونت نیست. اما او حق را به جانب خود می داند و با کی از قیل و قال ها ندارد.
او عشق و محبت شدید را شرط ازدواج می داند. دوست می دارد که پا جای پای همسر خویش بگذارد. حتی گاه لباس های او را به تن می کند اما شخصیت او کاملا زنانه باقی خواهد ماند. کسانی که او را به خوبی می شناسند می دانند که او به سرعت در هم می شکند. در برخورد با مسائل عاطفی، اشک از چشمانش سرازیر می شود. رفتاری معصومانه – چونان کودکان – دارد. وقتی مضطرب و آشفته است، هنگام راه رفتن نیز سکندری می خورد!

زن متولد آذر، خوش اشتهاست، لباس فاخر و سفر را دوست می دارد. اگرچه اشتغال در خارج از خانه را به کار در منزل ترجیح می دهد اما کدبانو و میهماندار قابلی به شمار می آید. او هیچگاه بین میهمانان خود از لحاظ سطح اجتماعی، تفاوتی قائل نمی شود. اگر مورد بی احترامی قرار گیرد، زبانش همچون تیغ شمشیر از نیام بر می آید. اما خوشبختانه براحتی گذشت می کند و لغزش ها را نادیده می انگارد. به همین دلیل است که در قلب او جایی برای کینه و نفرت طولانی وجود ندارد.
از نظر او ثروت فقط وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر است. مثلا شهرت، رفاه و … فرزندانش او را تا حد پرستش دوست می دارند. آنان در کنار او چنان دلشادند که گویی به تماشای سیرک رفته اند! فرزندانش با او رفتاری همانند خواهر دارند. از او صداقت، شادابی و پایمردی را می آموزند اما گاه از رک گویی او دلتنگ و آزرده می شوند.

ازدواج با زن متولد آذر

شریک زندگی زنی که در ماه آذر به دنیا آمده است، از عشق، اعتماد، وفاداری کامل و بدون قید و شرط او برخوردار خواهد شد و کافی است کمی آزادی و استقلال به او عطا شود. زن متولد آذر علاوه بر این محاسن، از روحی لطیف که لبخند و شادی را به چهره انسان ها هدیه می دهد برخوردار است.