همه چیز دربازه زن متولد آبان ماه:

زنان متولد آبان ماه او از فیزیک ظاهری کم نظیری برخوردار است. از چنان احساس اعتماد به نفسی برخوردار است که آرزو می کندای کاش “زن” نمی بود. این نه از آن جهت است که زن متولد آبان ماه از زن بودن خویش بیزار است بلکه نشانه آن است که او به “زن بودن” اکتفاء نمی کند. بویژه آنکه او به توانایی ها و قابلیت های خود ایمان دارد.

لقب زن متولد آبان

لقب زن متولد آبان در زبان فرانسه، “زن ماجراجو” است. این لقب یادآور جاسوسه معروف “ماتاهاری” است که ارتش ها و دولت ها را به تنگ آورده بود. علی رغم بروز انواع موانع بزرگ و کوچک، زن متولد آبان ماه به اهداف خود خواهد رسید.

ویژگی های زن متولد آبان ماه

زن متولد آبان ماه بخوبی از عهده ایفای نقش های مختلف بر می آید. مهمترین سلاح او، “حس ششم” اوست که به مدد آن قادر به خواندن افکار دیگران خواهد شد. اگر چه زنان عموما از این حس بهره می برند اما زن متولد آبان، بهره ای خاص از این صفت برده است. او از حوادث پیشی می گیرد و چونان ساحران، قادر به حل معماها خواهد بود. او از هیچ چیز به اندازه “مرد ضعیف” کراهت ندارد. صفاتی چون بلند پروازی، شجاعت، هوش عمیق و اراده آهنین او را مجذوب خویش می کند.

او قلب خویش را تنها بر روی “مرد برتر” می گشاید. زن متولد این ماه ترجیح می دهد که ازدواج او به عشق متکی باشد. اگر چنین ازدواجی میسر نگردد به زندگی مجردی دل می بندد. او تعصب شدیدی نسبت به شریک زندگی خود دارد اما بر خلاف آن وانمود می کند؟ در عشق، بی نهایت وفادار است اما همواره بخشی از قلب و افکار خود را پنهان نگاه می دارد.

بعید به نظر می رسد زنی بتواند با او در تندی و عمق عواطف، رقابت کند. گاه چشم و گوش بسته از تجارب جدید استقبال می کند. اما معمولا هدف او از این تجربه ها، فقط کسب آگاهی آگاهی و معرفت کامل است، اگر چه ممکن است این کنجکاوی به قیمت جان وی تمام شود!

ازدواج با زن متولد آبان

زن متولد آبان می تواند همسر شایسته ای برای یک دریانورد یا نظامی یا یک سیاستمدار باشد. علی رغم ظاهر سرد و بی روحش مادری پر مهر است. او صفاتی چون شجاعت، توکل به نفس و جرات را در کودکانش پرورش می دهد. زن متولد آبان موجودی جالب و در عین حال خطرناک است. او از انتقام گیری پرهیز ندارد. شاید بتوان گفت این زن شباهت فراوانی به ساحران و موجودات تخیلی در داستان های افسانه ای دارد.

4.9/5 - (362 امتیاز)