هوش عاشقانه شما چقدر است؟ آیا همان‌قدر که در زندگی باهوش هستید، در عشق هم باهوش هستید؟ اگر همیشه در روابط خود شکست می‌خورید و مشکلات خاصی را مدام تجربه می‌کنید، بهتر است قبل از تجربه هر رابطه جدیدی ابتدا میزان هوش عاشقانه خود را با استفاده از این تست هوش عشقی بسنجید.

هوش عاشقانه خود را بسنجید (تست هوش عاشقانه)

1. آیا عشق، در نگاه اول شکل می‌گیرد؟

(الف) همیشه
(ب) به ندرت
(ج) وقتی به دنبال آن باشیم
(د) هرگز

2. تفاوت عشق و شیفتگی چیست؟

(الف) تفاوتی ندارند
(ب) شیفتگی عاشقانه‌تر است
(ج) عشق مخصوص انسان‌های کامل است
(د) عشق صادقانه‌تر است

3. هوش عاشقانه با … شروع می‌شود.

(الف) خودآگاهی
(ب) تحصیلات دانشگاهی
(ج) تجربه جنسی
(د) تجربه عاشقانه

4. بهتر است زندگی عاشقانه را با … اداره کرد.

(الف) قلب
(ب) فکر
(ج) ترکیبی از هر دو
(د) بدون هرگونه پیش فرضی

5. امروزه سازگاری بیشتر به خاطر … است.

(الف) زمینه‌های مشترک مذهبی و قومی
(ب) سطح احساسی
(ج) میزان تحصیلات
(د) سطح مالی

6. صمیمیت در رابطه جنسی و رابطه احساسی …

(الف) یکسان است
(ب) یگدیگر را در بر می‌گیرند
(ج) هیچ ارتباطی با هم ندارند
(د) هم می‌تواند در هر دو وجود داشته باشند و هم در هیچ‌کدام

7. هر چه در درس‌ها باهوش‌تر باشیم در … هم باهوش‌تر خواهیم بود.

(الف) روابط
(ب) حل مسائل ریاضی
(ج) بدست آوردن پول
(د) حفظ سلامتی

8. هوش عاشقانه یعنی بتوانیم …

(الف) آینه احساسات همسر خود باشیم
(ب) احساسات همسر خود را حس کنیم
(ج) از احساسات همسر خود تقلید کنیم
(د) احساسات همسر خود را دست کاری کنیم

9. ذهن‌خوانی عاشقانه زمانی آغاز می‌شود که …

(الف) بتوانیم افکار همسر خود را بخوانیم
(ب) یک واسطه باشیم
(ج) همسر ما بتواند احساس و افکار ما را بخواند
(د) از همسر خود انتظار داریم، که بداند چه احساس و افکاری داریم

10. وقتی به همسر خود از نظر احساسی حسادت می‌کنیم یعنی …

(الف) واقعا او را دوست داریم
(ب) احساس امنیت نمی‌کنیم
(ج) دلیل خوبی برای حسادت وجود داشته است
(د) در واقع موضوع دیگری باعث رنجش ما شده است

11. هنگام ابراز احساسات، بهتر است …

(الف) همه احساسات خود را بیرون بریزیم
(ب) آزادانه احساس خود را بیان کنیم
(ج) بستگی به موقعیت‌های مختلف دارد
(د) به اینکه همسر ما می‌داند که چه احساسی داریم اعتماد کنیم

12. خیانت احساسی زمانی رخ می‌دهد که …

(الف) به او خیانت کنیم
(ب) همه چیز را به بهترین دوست خود بگوییم
(ج) زندگی احساسی ما بیرون از رابطه اصلی شکل گرفته باشد
(د) درباره احساسی که داریم به او دروغ بگوییم

13. کدام مورد مهم‌ترین نشانه است که براساس آن باید از رابطه‌ای خارج شویم؟

(الف) وقتی خود را در رابطه، از دست رفته فرض می‌کنیم
(ب) همسر ما به ما خیانت کند
(ج) از خانواده او متنفر باشیم
(د) همیشه با هم بحث داریم

14. شما به طور طبیعی بیشتر جذب کسی می‌شوید که …

(الف) با شما فرق داشته باشد
(ب) شما را به یاد والدین‌تان می‌اندازد
(ج) خیلی شبیه شما باشد
(د) شما را میخنداند

15. شما و همسرتان می‌توانید از احساسات منفی یا سموم خود، برای … استفاده کنید.

(الف) ایجاد هیجان
(ب) بیان اضطراب
(ج) کشف توهمات فانتزی خود
(د) نزدیک‌تر شدن به هم

16. رابطه جنسی خوب زمانی شکل می‌گیرد که …

(الف) آنچه می‌خواهید روشن باشد
(ب) برایش نقش بازی کنید
(ج) بتوانید او را راضی کنید
(د) تمام موارد بالا

17. روش هوش عاشقانه در دوستی اینترنتی این است که …

(الف) هر چیزی که جلوی بروز احساسات را می‌گیرد، فراموش کنید
(ب) هویت‌های مختلف را امتحان کنید
(ج) محتاط باشید
(د) درباره خودتان قضاوت نکنید

18. بینش بالای احساسی یعنی …

(الف) عمدا در چشم‌های او خیره شوید
(ب) ویژگی‌های شخصیتی همسر عشقی واقعی خود را بررسی کنید
(ج) به او یاد بدهید که به شما نگاه کند
(د) عیب‌های محتمل او را پیدا کنید

19. پشتکار عاشقانه یعنی توانایی …

(الف) مدارا کردن با همسر
(ب) دیدن رابطه خوش در روزهای سخت
(ج) حفظ شور و هیجان در رابطه
(د) نادیده گرفتن احساسات خود به نفع رابطه

20. اگر بر سر موضوع مهمی با همسر خود موافق نبودید، باید …

(الف) همسر خود را ترک کنید
(ب) او را متقاعد کنید
(ج) این موضوع را کنار بگذارید و با اندکی ابهام زندگی کنید
(د) سعی کنید با هم سازش کنید

نحوه امتیاز دهی

 • اگر بین 18 تا 20 جواب درست دارید، هوش عاشقانه دارید.
 • اگر بین 15 تا 18 جواب درست دارید، به هدف نزدیک هستید اما باید مهارت‌های خود را پرورش دهید.
 • اگر تعداد جواب‌های درست شما بین 12 تا 15 است، قطعا نیاز به افزایش بهره هوشی عاشقانه دارید.
 • اگر تعداد پاسخ‌های درست شما زیر 12 است، تا وقتی این کتاب را نخوانده‌اید وارد رابطه جدیدی نشوید.

پاسخ‌های درست

 1. (ب)
 2. (ج)
 3. (الف)
 4. (ج)
 5. (ب)
 6. (د)
 7. (ب)
 8. (ب)
 9. (د)
 10. (ب)
 11. (ب)
 12. (ج)
 13. (الف)
 14. (ج)
 15. (د)
 16. (الف)
 17. (ج)
 18. (ب)
 19. (ب)
 20. (ج)
4.4/5 - (19 امتیاز)