همه چیز درباره مرد متولد مهر ماه

مرد متولد مهر ماه در پند و اندرز دادن، سخاوتمندترین انسان جهان است. علاقه او به مجادله و اتکاء او به منطق و استدلال او را وا می دارد تا دیدگاه های خاص خود را به روشی بی نظیر بیان و دیگران را قانع سازد. اگر چه مرد متولد مهر ماه، یک “مرد ونوسی” است اما پیوند عاطفی با او مشکل و توام با فراز و نشیب است. این دشواری ناشی از عادت او در تفکرو تامل بی حد و مرز است.

مرد متولد مهر ماه نه تنها دوران تحصیل خود را طول و تفصیل می دهد بلکه هرگاه احساس کند یکی از تصمیماتش، قانع کننده نیست، رای خود را تغییر خواهد داد. تا جایی که برخی او را بی اراده و غیر قابل اعتماد تلقی می کنند. حال آنکه واقعیت دقیقا عکس این ادعا است.

ازدواج با مرد مهر ماهی

علی رغم همه تناقصاتی که در او موج می زند، “خلق و خو” و” عواطف” مرد متولد مهر ماه، دارای یک معنی هستند. بعید به نظر می رسد که متولد این ماه در مسیر پیوند عاطفی خود با شکست مواجه شود. اما نکته جالب آنجاست که وی بسرعت دچار تردید و سردرگمی در عشق می شود. این تردید که که شباهت زیادی به “ترس” دارد در همه حال ذهن متولد مهر ماه را به خود مشغول می کند.

مرد متولد مهر ماه در دوران جوانی، لذت طلب و بی ثبات است و غالبأ تفاوت بین “علاقه” و”عشق” را در نمی یابد. کنجکاوی های مرد متولد مهر ماه، محدود است. اگر گاه دست به تجربه جدید عاطفی می زند تنها هدفش دست یابی به دیدگاه های صحیح است. به عبارت دیگر، او به نظریه ها بیشتر از انسان ها اهمیت می دهد.

خصوصیات لازم برای همسر مرد متولد مهر ماه

اگرچه او از قوه ادراک و نتیجه گیری معروفی بر خوردارست اما مشکل اساسی او در زندگی زناشویی آن است که ابعاد پنهان شخصیت همسرش را در نمی یابد. در عین حال او هیچ چیز را در مقامی بالاتر از مقام همسرش قرار نمی دهد. مرد متولد مهر ماه در مقام پدر، با فرزندان خود همچون برادر بزرگتر رفتار می کند و به آنان آنچنان که سزاوارند، آزادی و استقلال می بخشد. به برکت وجود او، معمولا آرامش بر خانه حکمفرماست. اگر رفتاری در خور مجازات از فرزندان خویش ببیند در تنبیه آنان درنگ نمی کند اما هیچگاه در گفتار و اعمال خویش از مسیر منطق خاص خود خارج نمی شود.

اگر چه مردان متولد مهر ماه اهل بذل و بخشش و خریدهای تجملاتی نیز هستند اما زندگی مردان متولد مهر ماه با تنگناهای مالی روبرو نخواهد شد. پذیرایی از میهمانان را دوست می دارد اما از حشر و نشر با غریبه ها یا مستمندان پرهیز می کند. کما اینکه از مکان های دربسته، هیاهو و اغتشاش بیزارست. نظم، هماهنگی، نظافت، آرامش، فضاهای بزرگ و هوای تازه او را به وجد می آورد.

2/5 - (3 امتیاز)