ویژگی های مردان متولد فروردین ماه
اگر بتوانیم یک ژنراتور تولید برق یا یک مشعل فروزان یا بمبی در لحظه انفجار را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم، تصویری از شخصیت مردان متولد فروردین بدست خواهیم آورد! چه آنکه او بی شک انسانی تحت تاثیر هیجانات است. به عبارت دیگر بهتر است زنانی که در جستجوی سکون و زندگی یکنواخت هستند در ازدواج با مرد متولد فروردین احتیاط کنند! مرد متولد این ماه در عین حال گاه چونان “مشعل عواطف” به نظر می آید و گاه از شدت سردی به خرس قطبی می ماند. اگر در مسیر عشق قرار گیرد، تا گلو در دریای عشق فرو می رود و اگر به هر دلیل، این عشق از هم گسیخت، باقیمانده های آن را جمع می کند تا در قالبی نو، بازسازی کند. مرد فروردینی در بیان احساساتش از تمامی توانمندی های لازم برخوردار است.
در اخلاص ورزیدن، هیچ کس قادر به رقابت با مرد متولد فروردین ماه نیست. روابط عاطفی او جدی و هدف دار است.

توقعات مرد متولد فروردین از همسرش

مرد متولد فروردین از شریک زندگی اش، وفاداری، احترام به حسن ظن او و تلاش برای جلب رضایت او را انتظار دارد. این مرد ذاتا متمرد و اهل رویارویی با “قدرت” هاست زیرا خود را هوشمندتر و فصیح تر از اربابان خود می داند. بسیار اتفاق می افتد که او به دلیل همین روحیه اطاعت ناپذیری دچار مشکلاتی می شود. به همین اعتبار او به حمایت و همدلی شریک زندگی اش در اینگونه موارد نیاز شدید دارد.

اختلاف بین مرد متولد فروردین و شریک زندگی اش

اگر بین مرد متولد فروردین و شریک زندگی اش اختلافی پدید آید، حتی اگر مقصر او نباشد در مقام دلجویی و عذر خواهی بر خواهد آمد. او در حالات عادی، شریک زندگی خود را از مدح و ثنا، اشباع می کند. مرد متولد فروردین، شخصیت های کاملا زنانه را ارج می نهد و همزمان به استقلال و فردیت همسرش احترام می گذارد. اگر مرد متولد این ماه گاه دچار بحران های سریع السیر شود از همسر خویش توقع چشم پوشی و گذشت دارد. همسر مرد متولد فروردین نباید بیش از حد لازم، بدبین و یا خجول باشد.
مرد متولد فروردین استعدادی در پس انداز کردن پول ندارد طبعا این وظیفه را همسر او بردوش خواهد گرفت. این مرد در مقام “پدر”، موجودی بس مهربان و مسوولیت شناس است. او دوست واقعی فرزندان خود خواهد بود. جالب آنکه او مایل نیست فرزندانش همچون مانعی بین او و شریک زندگی اش قرار گیرند. همسر متولد فروردین (اگر شخصیت زنانه خود را حفظ کند) می تواند با خیالی آسوده به اشتغال در خارج از خانه نیز بپردازد.
مرد متولد این ماه، به محض آنکه احساس کند سیادت خود در خانه یا محیط کار از دست داده است، در هم فرو خواهد شکست و نشاط و خوشبینی را از دست می دهد. مرد فروردینی لیاقت تیپ خاصی از زنان را دارد.

5/5 - (1 امتیاز)