مردان متولد اسفند ماه؛ این مرد، موجودی خجول و حساس و بی بهره از اعتماد به نفس است. به همین دلیل است که او از دیگران توقع تشویق و تحسین دارد. او در عین حال از توانایی شگرفی در زمینه یوگا و امور ماوراء الطبیعه برخوردار است. مهمترین توقع او از شریک زندگی اش، وفاداری و صداقت است. او دوستان زیادی گرد خود جمع می آورد و این نکته می تواند باعث ناخرسندی همسر وی شود. شیفته زیبایی است و گاه و بیگاه دچار دوره های افسردگی و اضطراب می شود بی آنکه منشاء آن معلوم باشد در اینگونه موارد او به انزوا پناه می برد و در انتظار اقدامی از سوی شریک زندگی اش باقی می ماند.

همه چیز درباره مرد متولد اسفند ماه

مرد متولد اسفند اصولا اهل پس انداز کردن نیست مگر آنکه به مرور زمان و به یاری همسرش، این توانایی را کسب کند. فرزندانش در وجود او چیزی بیش از یک “پدر” می یابند. او “دوست” خوبی است که فرزندانش را در گردش ها همراهی می کند، به آنان شنا کردن را می آموزد… او در عین حال یک مربی مهربان و پرحوصله به شمار می آید.

ویژگی های پدر متولد اسفند

پدر متولد اسفند هیچ تمایلی به خشونت و بی رحمی ندارد و ترجیح می دهد اینگونه موارد را بر عهده همسرش بگذارد. این مرد حاضر به دست کشیدن از هر چیزی هست الا رویاهایش که همانند روح در کالبد او جریان دارد. به همین دلیل هیچگاه نباید رویاهای او را به تمسخر گرفت. همسر چنین مردی می تواند به جای تمسخر، او را یاری دهد تا رویاهایش – و یا بخشی از آنها را به واقعیت مثبت و سازنده مبدل کند.

1.5/5 - (2 امتیاز)