مردان متولد بهمن ماه؛ احتمالا نمی توان ادعا کرد که مرد متولد بهمن ماه به تمامی مردم عشق می ورزد اما تعداد دفعاتی که او از واژه “دوست من” استفاده می کند، نشان میدهد او تمامی انسان ها را “دوستان خوب” می انگارد. احساس مرد متولد بهمن ماه در قبال دیگران، احساسی پیچیده و مبهم است چه آنکه او موجودی مرموز است و اعتقاد دارد که تمامی انسان ها و رویدادها نوعی تجربه ذهنی و سزاوار کنجکاوی و بررسی هستند.

همه چیز درباره مرد متولد بهمن ماه

زندگی مرد متولد این ماه ترکیبی از سلسله حوادث غیر منتظره، تحولات و تناقضات است. با این حال او را می توان منشاء آرامش روحی برای بسیاری از انسانها به شمار آورد. جالب آنکه او از آن جهت که با معماها، قضایای نامفهوم و اهداف بلند پروازانه دست به گریبان است، انسانی مضطرب محسوب می شود. مرد متولد بهمن ماه، نمونه بارزی از انسانی با سینه گشاده است که محبت را به تمامی انسانها بشارت می دهد.

ازدواج با مرد متولد بهمن

مرد متولد بهمن ماه در جستجوی همسری است که شخصیت پیچیده و مرموزش او را به اعجاب آورد. این مرد، وانمود می کند که از آرامش و سکون بهره می برد حال آنکه بکار بردن واژه آرامش در مورد او، چیزی شبیه به شوخی است. اگر او احساس کند که از جانب کسی (از جمله همسرش) مورد سوء استفاده و بهره کشی قرار گرفته، واکنشی شدید و غیر منتظره بروز خواهد داد. با این حال، علاقه او به همسرش غیر قابل توصیف است. جالب آنکه اراده و استواری شخصیت شریک زندگی اش را بسیار ارج می نهد. مثلا او میل ندارد که همسرش به سرعت از خطاهای او چشم پوشی کند زیرا در غیر این صورت به صلابت شخصیت همسرش شک خواهد کرد!

مرد متولد بهمن ماه عادتا با تاخیر تن به ازدواج خواهد داد. او از شریک زندگی اش انتظار دارد که غریزه دوستی را در او اشباع کند. او چندان اهل تعصب ورزی نیست و همسر خود را کاملا قابل اعتماد تلقی می کند. مرد متولد بهمن چه در حضور و چه در غیاب همسرش، رفتاری شایسته از خود بروز می دهد. او صادق و صریح است و اگر از او سوالی شود، حقیقت را بر زبان می آورد. اما اگر به دلیل واهی به او مشکوک شوند، از بیان واقعیت طفره می رود!

مرد متولد این ماه تا مرز وسواس به نظافت علاقه دارد. نسبت به برخی اماکن، اشیاء و عادات، آلرژی (حساسیت دارد. داد و دهش او، الگوی خاص خود را دارد مثلا گاه با دست و دلبازی فراوان می بخشد و گاه از اسرافکاری همسرش انتقاد می کند!

“ثروت” یکی از اهداف اصلی او در زندگی نیست اما زندگی در کنار او آکنده از غیر منتظره ها خواهد بود. اگر چه مال و منالی در اختیار نداشته باشد مرد متولد بهمن ماه وظیفه دارد تا شادمانی را به قلب همسرش دعوت کند. او شدیدا به فرزندانش تعلق خاطر دارد و از هر فرصتی برای پرداختن به امور مربوط به آنها بهره می برد.
از امتیازات او به عنوان “پدر” آن است که برای مدت طولانی و بدون ملالت به سخنان کودک خود گوش فرا می دهد. صرف نظر از اینکه او با چه کسی ازدواج کرده است، می توان گفت زنی که توسط مرد متولد بهمن ماه انتخاب شده است، خود را در موقعیتی شبیه به “آلیس در سرزمین عجایب” خواهد یافت.