همه چیز درباره مرد متولد آذر ماه:

جایی که مرد متولد آذر حضور دارد، همه نگاه ها متوجه اوست. باید به این مجموعه، دوستان فراوان و دشمنان اندک او را نیز بیافزاییم او غالبا اهداف بزرگی در سر دارد. جایگاه خانواده در زندگی او نسبتا تنگ است. گاه او را متهم به ناچیز شمردن منزلت خانواده می کنند اما وی منکر چنین دیدگاهی است. این مرد چنان خوشبین است که با چشمان بسته به مردم اعتماد می کند. چنین اعتمادی لاجرم می تواند خطراتی نیز به دنبال داشته باشد. او گاه به کسانی اعتماد می کند که لیاقت اعتماد را ندارند یا پای به اماکنی می گذارد که نباید، اما نکته عجیب، چالاکی او ادامه راه و روحیه ورزشکارانه اوست که باعث می شود تا صدمات را با رضایت خاطر، بپذیرد. اینها از تاثیرات سیاره اوست و باعث می شود تا على رغم تمامی لغزش هایش، از اقبال بلندی برخوردار باشد.
مرد متولد ماه آذر دوستان فراوانی دارد اما در بین همین عده نیز کسانی وجود دارند که گاه از رفتار خشونت آمیز و ناشایسته او به مرز نفرت می رسند. با این حال معمولا به سرعت از خطاهای او چشم پوشی می کنند که این نیز ناشی از قلب پاک و سرشت نیک او است. می گویند سخن و تیر متولدین آذر به ندرت خطا می کند!

ازدواج با مرد آذر ماهی

صراحت لهجه را حتی در عرصه عشق نیز به کار می بندد. مسائل عاطفی را با نگاهی سطحی دنبال می کند. او غالبا از پیوندهای عمیق عاطفی (حتی هنگامیکه بحث ازدواج مطرح است) پرهیز دارد. زیبایی را در کنار “هوش” می پسندد. مرد متولد آذر ترجیح می دهد که در همه حال، آزادی و استقلالش حفظ گردد.

خصوصیات لازم برای همسر مرد متولد آذر ماه

نصیحتی که می توان به همسر مرد متولد آذر ارایه داد این است که با تمام وجود به او اعتماد کنید و هرگز در صدد تحریک تعصب او بر نیائید. دیگر آنکه از گلایه و مویه کردن نزد او – به هر دلیل – خود داری کنید. همسر این مرد بایستی همانند او به طبیعت، حیوانات و ورزش علاقمند باشد. هیچگاه اهداف بلند پروازانه و افکار کمال جویانه او را – هرچند خیالی و دور از واقع به نظر آید – به تمسخر نگیرید.
پس از ازدواج: ارتباطات مرد متولد آذر با خانواده ای که در آن رشد و نمو کرده کاهش می یابد و به رابطه ای سطحی تبدیل می شود. در مقابل او می کوشد تا روابط بین خود و همسرش را بر اساس مشارکت سازنده در همه چیز بنا کند. بنابراین همسر چنین مردی می بایست به نوبه خود اهل مطالعه، مترصد اخبار، گشاده روی و شاداب و واقع بین – حتی در امور عاطفی – باشد. تنها بر این اساس است که مرد متولد آذر با شریک زندگی خود همگام خواهد شد و در جزء و كل با او مشارکت خواهد ورزید.

مرد متولد آذر ماه، فرزندان خود را پس از آنکه اندکی رشد کردند، عاشقانه می پذیرد. غالبا از خطاهای آنان چشم پوشی می کند. او بیش از آنکه “پدر” باشد، دوست و همدم فرزندان خود است. او به آینده درخشان فرزندان خود ایمان دارد و به همین دلیل است که رفتار سختگیرانه در برابر آنها را نمی پسندد. صراحت لهجه او غالبأ باعث خشم و دل آزردگی فرزندانش می شود.

کما اینکه دروغگویی می تواند شعله های خشم مرد متولد آذر را بیافروزد. مرد متولد این ماه موجودی صادق، پر جرات، شجاع (توام با نوعی جنون که او را وادار به اشتباه می کند) است. بعید به نظر می رسد که مردم به طور اعم و نزدیکانش بطور اخص، کینه ای از او به دل گیرند.