همه چیز درباره مرد متولد آبان ماه

مردان متولد آبان ماه؛ صحیح است اگر گفته شود مرد متولد آبان ماه به ضرب المثلی که می گوید: “کمی پیشگیری بهتر از خروارها داروست” ایمان دارد.

ازدواج با مرد آبان ماهی

این عبارت را می توان همانند نصیحتی برای همه کسانی که با متولدین این ماه سرو کار دارند (به خصوص همسر او تلقی کرد، شریک زندگی چنین مردی باید بداند که قبل از هر نوع رویاروی با همسرش، خود را برای عواقب و ترکش
های این جنگ آماده کند. زیرا رویارویی و کشمکش با مرد آبان می تواند به انفجار او یا لااقل شعله ور شدن ذهنیاتش بیانجامد.

شاید به نظر آید که مردی با چنین سکون و آرامشی هرگز به مرز انفجار نخواهد رسید اما آنچه که در ظاهر از او می بینید با آنچه که در درون او می گذرد تفاوت دارد. او می کوشد تا تاثیر پذیری ها و هیجاناتش را مخفی سازد. برخی معتقدند که مردان متولد آبان آنقدر پاک طینت هستند که به افراد ساده لوح شباهت دارند، گروهی دیگر بر این باورند که متولد آبان ماه، موجودی فرومایه و حیله ساز است، حال آنکه هر دو نظریه خلاف واقع به نظر می رسد، واقعیت آن است که مرد متولد این ماه، موجودی کاملا طبیعی است و هوش و اراده و تاثیر پذیری در آن واحد در وجود او گرد آمده است.
چشمان پرنفوذ و نیرومند چنین مردی می تواند تا اعماق وجود دیگران راه یابد، به کمک این چشمان او قادر است تا تمامی افکار و احساساتش را به دیگران منتقل کند. او به کشف حقایق (خواه مربوط به زندگی، مرگ یا عشق و دین) عشق می ورزد. از سطحی نگری بیزار است. تنها چیزی که او را به همین اندازه منزجر می کند، از دست دادن چیزی ویا زبان است.

نقاط ضعف متولد آبان ماه

مردان متولد آبان ماه هرگاه چیزی را از دست می دهد (حتی اشیای بی ارزش) گویی انقلابی در درونش برپا می شود و تا سر حد بستری شدن در بستر، رنج می کشد. مرد متولد آبان بر اساس قوانینی که خود وضع کرده، عمل می کند. اهداف او و راه رسیدن به آنها، روشن است و در این مسیر هیچ چیز حتی مرگ او را منصرف نمی کند. او در برگزیدن دوستانش وسواس بسیار دارد. علت آن است که روابط دوستانه او در سطح عالی و عمیق جریان می یابد. در روابط خود با دیگران هیچگاه مرتکب بی رحمی و رفتار آزار دهنده نخواهد شد.

خصوصیات لازم برای همسر مرد متولد آبان ماه

او در قبال همسر خویش، تعصب فراوان دارد. شکست در عشق و جفا، او را بسیار آزار می دهد و در این حالت، دست به مقابله و چالش خواهد زد. در عین حال، تعصب او نسبت به شریک زندگی اش باعث آزردگی و عذاب وی نخواهد شد. مرد متولد آبان در امور عاطفی به خوبی از عهده کنترل احساسات خویش بر می آید و تقریبا فریفتن او محال است.
همانطور که انتظار می رود، مرد متولد آبان به فرزند خود عشق می ورزد اما در عین حال، پدری قاطع به شمار می آید. او اجازه نمی دهد فرزندانش پای را از مرز ادب و احترام فراتر بگذارد. بعید نیست اگر فرزندانش از رفتار خشک او ناراضی باشند اما او را محترم می دارند و به گفتار و کردار او ایمان دارند.

رابطه بین مرد متولد آبان و همسرش بر اساس “فرمانروایی” از یک سوی و “اطاعت” از سوی دیگر، استوار است. اگر شخصی که قصد ازدواج با مرد متولد آبان را دارد، حاضر به پذیرش این اصل گردد، در زندگی زناشویی اش به جایگاه ممتازی دست خواهد یافت.
مرد متولد آبان، آنگاه که دچار احساس رضایت و خوشبختی است هیچ شباهتی به “عقرب” نخواهد داشت. او در این حالت همانند عقایی بلند منزلت است که نه تنها خود به بلندای آسمان پر می کشد بلکه شریک زندگی اش را نیز با خود می برد. همسر این مرد، به اسرار و رازهایی در مورد شخصیت شوهرش وقوف می یابد که هیچکس را بر آنها اشرافی نیست.

4.6/5 - (111 امتیاز)