ویژگی های کودکان متولد اردیبهشت: آرامش و لجبازی، دو خصوصیت معروف متولدین اردیبهشت است که از همان دوران کودکی با آنان توام است. کودک متولد اردیبهشت از لحظه به دنیا آمدن از چنان آرامشی برخوردار است که تعجب همگان را بر می انگیزد. سپس ناگاه اتفاقی روی می دهد و طفل همچون یک بمب گریه و شیون، منفجر می شود؟ یکی از نکاتی که این نوزادان را دچار خشم می کند وادار کردن آنها به پوشیدن لباس، غذا خوردن و نظایر آن است. شکی نیست که طفل متولد اردیبهشت، نعمتی برای خانواده محسوب می شود. | او سرشار از لطف و مهر است. او به روش خاص خود، احساسات و عواطفش را بیان می کند. نگاه، لبخند، و بازی از جمله این روش ها محسوب می شود. کودکان متولد اردیبهشت عموما از سلامتی جسمی و روحی برخوردارند. از جمله خصوصیات اخلاقی آنان می توان به آرام و قرار، پرهیز از تظاهر و وانمود سازی و اندوه اشاره کرد. آنها معمولا آرام و گاه لجباز و منفی هستند. رشد زود هنگام و رفتارهای اجتماعی آنان دارای ثبات و کمال است. معمولا به دشواری می توان صفای خاطر این طفل را بر هم زد. اگر پاسخ منفی دریافت کنند یا مجبور به انجام کاری شوند، پاسخ خشونت آمیزی از خود بروز می دهند. از دخالت در اموری که به آنها مربوط نیست پرهیز می کنند. اگر با آنان با لطف و مهربانی رفتار شود، از لجبازی دست برمی دارند.
کودکان متولد اردیبهشت از سن کم حاضر به پذیرفتن منطق هستند. اگر نکته ای را غیر قابل قبول تلقی کند، در رد آن پافشاری می کند. اگر اطرافیان چنین طفلی را مایلند او را به ساده ترین روش توجیه کنند کافی است از رفتارهای مثبت و روش های منطقی بهره بگیرند. در برابر این کودک باید صداقت به خرج داد زیرا در غیر این صورت صدمات شدیدی به شخصیت او وارد می شود.

تکامل کودکان متولد اردیبهشت

از اولین مراحل، رنگها و صداها نقش مهمی در رشد و تکامل کودکان متولد اردیبهشت ایفا می کند. اگر رنگ های قرمز، پرتقالی و مشتقات آن در اطراف طفل غلبه کند، او را عصبی، مضطرب و دلگیر می کند. در مقابل، رنگ های آبی و سبز باعث آرامش و نشاط او می شود. صداها نیز چنین تاثیراتی بر کودک متولد اردیبهشت دارد. این کودک در مدرسه نیز رضایت خاطر معلمین خود را جلب می کند. او اهل نظم و انضباط، کوشا و برخوردار از قدرت تمرکز است. اگرچه در فراگیری کند است اما از حافظه نیرومندی بهره می برد.
تا جایی که کوچکترین جزئیات را حتی پس از مدت طولانی به یاد می آورد.
از آنجایی که کودک متولد اردیبهشت اهل تنبلی و کاهلی نیست به راحتی از عهده امتحانات بر می آید. اسباب بازی های نظیر اتومبیل، تراکتور و آنچه که به زمین مربوط می شود، مورد علاقه اوست. اشتهای خوبی دارد و از خوردن سهم غذای دیگران نیز پرهیز نمی کند. این طفل موجودی خوش قلب، بخشنده و گشاده دست است و وظایف خود در مراسم جشن و مناسبت ها از یاد نمی برد. (مثلا تهیه هدیه روز مادر و…)
طفل متولد اردیبهشت، مهربان، عاطفی و آرام است به شرط آنکه با او به درستی رفتار شود او نیاز زیادی به جلب محبت دیگران دارد. آرامش جسمی و روحی او بستگی زیادی به زیبایی ها در محیط زندگی اش (نظیر موسیقی، رنگها و …) دارد.

4.8/5 - (209 امتیاز)