کودکان متولد مهر ماه؛ وقتی کودک متولد مهر با آن همه جمال خداداد، گونه های قرمز، هیکلی متناسب، چهره ای سرشار از نشاط و لبخند جذابش به دنیا می آید، گویی خوشبختی والدین او تکمیل است!

این کودک زیبا روی، موجودی نرم خوی و دل انگیز است چنانکه هر کس او را می بیند، از این همه لطف و ظرافت به حیرت می افتد!

به تدریج که طفل پای به دومین مرحله طفولیت می گذارد، حلاوت و ظرافت او به قوت خود باقی خواهد ماند اما صفات و خلقیاتی می یابد که به اندازه چهره او در هنگام تولد اعجاب آور نیست!

هنگام غذا خوردن (به خصوص اگر ۲ نوع غذا پیش روی داشته باشد) دچار تردید و لجبازی می شود. او چه می کند؟ مدتی به یکی از غذاها خیره می شود سپس به سراغ ظرف دوم می رود. دوباره به سراغ ظرف اول باز می گردد بی آنکه به هیچیک از غذاها لب بزند! مادر طفل از این رفتار او سر در نمی آورد مگر آنکه به یاد آورد، کودک او متولد مهر ماه است و لجبازی او چیزی نیست جز تردید و دودلی در انتخاب. کودک متولد این ماه از عجله بیزارست. دستورات و فرمان های تحکم آمیز را نمی پسندد. او میل دارد شخصا تصمیم بگیرد؛ البته بعد از تفکر و بررسی فراوان!

بنابراین مادر چنین کودکی می تواند زحمت انتخاب را برای او کم کند. بدین معنی که کافی است فقط یک نوع غذا پیش روی او قرار دهید!

ویژگی های کودک متولد مهر ماه

دیگر آنکه چاره ای نیست جز آنکه کودک شما در دیگر امور مثلا انتخاب لباس، بازی یا درس دچار تردید و حیرت شود. نیز باید به او وقت کافی دهید. اگر در زمان مناسب تصمیم گرفتید که در کار او دخالت کنید، این کار را با لطف و مهربانی انجام دهید و نظر خود را به شکل پیشنهاد مطرح کنید و نه دستور.

بسیاری از والدین در مورد علت این دودلی سوال می کنند. پاسخ آن است که کودک بی هیچ شکی می کوشد تا خوب را از بد تشخیص دهد. کودک متولد مهر ماه موجودی نیک است که می ترسد مرتکب خطا شود. کما اینکه می ترسد آسیبی به کسی که دوستش دارد، وارد شود. به همین دلیل است که از عجله و شتاب زدگی پرهیز دارد. باز به همین دلیل است که او بسیار سوال می کند، نظر می دهد و در تمامی حرف ها و رفتارهایش از زبان منطق بهره می گیرد. درکی که او نسبت به “خطا” و “درست” دارد باعث می شود تا او به موجودی راز دار، بیزار از ظاهر فریبی و حامی حق و حقوق دیگران مبدل شود.
کودک متولد مهر ماه با عادات خوبی که از سن و سال او بعید است، دیده به جهان می گشاید. مثلا او فقط به طعم غذا اهمیت نمی دهد. بلکه تنوع، شکل و طرز چیدن سفره نیز از نظر او اهمیت دارد. روحیه هنرمند او را می توان در علاقه اش نسبت به گل ها، تزئینات منزل و رنگ های جذاب، مشاهده کرد. دختر بچه های متولد این ماه به استفاده از عطر، صابون و … علاقه دارند.

استعداد کودک متولد مهر ماه

کودک متولد مهر ماه (دختر یا پسر) اگر مورد تشویق قرار گیرد، به موسیقی، مطالعه و نگارش، عشق می ورزد. از بحث و گفتگو در مورد هر آنچه که به زندگی مربوط می شود، لذت می برد. چه بسا آنکه برای تمامی قضایا، پاسخی داشته باشد و این مسیر او را برای ایفای نقش “مرد قانون” در اینده آماده می سازد. او در همه حال می کوشد تا استقلال خود را حفظ کند.

نکات مهم برای والدین کودک متولد مهر ماه

والدین چنین کودکی گاه از بابت تردیدها، تفکرات و سوال های مداوم او دچار نگرانی می شوند. اما جای نگرانی وجود ندارد زیرا این صفات باعث می شود او زندگی را عمیقا و از نزدیک تجربه کند. به شرط آنکه سایر عوامل شادمانی او از جمله آسایش، زیبایی ها و آرامش نیز برای او فراهم آید.

2.4/5 - (21 امتیاز)