کودکان متولد اسفند ماه؛ طفل متولد اسفند ماه، موجودی غیر عادی است که به سیاره ای دور دست در دل “شعاع قمری” تعلق دارد. هنگامی که مادرش به چهره گلگون، پوست لطیف، و غمزه های شیرین او می نگرد، قلبش آکنده از سرور می شود و آرزو می کند ای کاش دوران طفولیت او طولانی تر گردد؟ او روزی در خواهد یافت که آرزویش برآورده شده و فرزندش بخش عمده ای از رویاها و تخیلات شیرین دوران کودکی را به ذهن سپرده است. کودکان متولد اسفند از همان ابتدا از واقعیت زندگی و دشواری های آن نفرت دارد.

ویژگی های کودک متولد اسفند ماه

کودک متولد اسفند ماه با قرار گرفتن در قالب شخصیت های نمایشی می کوشد تا به دنیای زیباتری بگریزد. این میل او به بازیگری می تواند به تعلیم و تربیت او کمک کند. مثلا مادران می توانند با او در بازیگری شریک شوند و نکات تربیتی و آموزشی را در خلال “نمایش” به او بیاموزند. مثلا مادر می تواند نقش یک فرشته مهربان را ایفاء کند که آمده است تا پلک های کودک را ببندد و او را برای “خواب” آماده سازد. جالب است بدانید هر روشی که رنگ و بوی ابتکار و نوآوری داشته باشد مورد توجه طفل متولد اسفند قرار می گیرد. او عادتا از توسل به خشونت و داد و فریاد برای رسیدن به اهدافش کراهت دارد.او در عوض از روش هایی بسیار زیرکانه و حکیمانه بهره می گیرد.

به دلیل آنکه کودک متولد اسفند از اعتماد به نفس ناچیزی برخوردار است، نیاز شدیدی به تشویق و تقدیر دارد. او حساس، خجول و زود خشم به نظر می رسد اما به خوبی از عهده پنهان کردن حالات درونی خود بر می آید. لاف زدن یکی از شگردهای او برای مخفی ساختن احساسات درونی اش است. او اگر چه با مهارت فراوانی، حقایق را واژگونه جلوه می دهد اما پیوسته بر صداقت خود پای می فشارد. اگر این کودک گاه و بیگاه به “دروغ” متوسل می شود، دلیلی ندارد جز آنکه از فاش شدن حقیقت می هراسد.

استعداد کودک متولد اسفند

کودک متولد اسفند، در محیط مدرسه باعث حیرت و شگفتی مربیان خواهد شد زیرا او روش های رایج آموزش را نمی پذیرد و از اسلوب خاص خود که نشان دهنده استحکام اوست پیروی می کند.

کودک متولد اسفند ماه در عین حال موجودی هنرمند است. از ذوق موسیقیایی بهره می برد و به سرعت به سوی نظامیان، دانشمندان علوم فضایی، موسقیدان ها و هنرمندانی که در رشته های تجسمی فعالیت می کنند، جذب می شود. او معاشرت با بزرگسالان را بر کودکان ترجیح می دهد. با تمامی این احوال، کودک متولد اسفند از پذیرش مسئولیت و انجام وظایف بیزار است.

گاه چنین به نظر می رسد که کودک متولد این ماه از منبعی الهام می گیرد. کما اینکه در مورد کسانی صحبت می کند که پیش از تولد او از دنیا رفته اند. حتی ممکن است برخی وقایع را قبل از وقوع، پیش بینی کند. در چنین مواردی، هیچ گاه او را به تمسخر نگیرید و سرزنش نکنید. احتمالا گذشت زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.

نکات مهم برای والدین کودک متولد اسفند ماه

در مقابل نباید چنین کودکی را با دنیای اوهام و تخیلاتش تنها بگذارید. در این مورد، دخالت سازنده والدین و مربیان ضرورت می یابد. این امکان وجود دارد که به مدد صبر، مدارا و محبت، او توانایی هماهنگ شدن با واقعیت ها را بیابد و بتواند بخشی از رویاهای خویش را به واقعیت های ملموس و سازنده مبدل کند.

5/5 - (1 امتیاز)