کودکان متولد دی ماه؛ طفل متولد این ماه در ابتدا همچون پیرزنان به نظر می رسد. اما به تدریج نشاط و سرزندگی خود را باز می یابد و بعد از گذشت چند سال، چنان تغییر می کند که دیگران به حال او غبطه می خورند!

بعضی ها معتقدند که راز این پدیده که برعکس رشد طبیعی انسان است، ارتباط نزدیکی با تاریخ ولادت متولدین دی ماه یعنی “برج جدی” دارد. چنانکه می دانیم، دی ماه در تقویم میلادی، واسطه ای بین سال مرده و سال نو محسوب می شود.

ویژگی های کودک متولد دی ماه

طفل متولد دی ماه از همان ابتدا موجودی موقر، با اراده، با ذهنی رشد یافته و خوش فهم است تا جایی که گاه والدین چنین کودکی احساس می کنند که فرزندشان پیش از موعد، بزرگ شده است. کودک متولد دی از دوران طفولیت دارای نوعی ذوق خاص است. او از این “ذوق” خود بدون پرخاش و عصبیت دفاع می کند. به همین دلیل می توان گفت طفل متولد دی ماه موجودی با هدف های عجیب و رویاهای واقعی است؟
این کودک به کمک رفتار سازماندهی شده و منظم خویش، به رویاهایش که جزیی از خلق و خوی طبیعی دوران طفولیت است جامه عمل می پوشاند. در عین حال و از آنجایی که طفل متولد دی ماه از بسیاری جهات شبیه به بقیه کودکان نیست، از تنهایی و کمبود “دوست” رنج می برد. اما نیاز خود به “دوست” را در محیط خانواده جبران می کند. او هیچ چیز را بر کانون خانواده ترجیح نمی دهد.

نکات مهم برای والدین کودک متولد دی ماه

کودکان متولد دی ماه در مدرسه، اندکی کم هوش و تا حدودی منزوی و لجباز به نظر می رسند. اما در امور تحصیلی از بسیاری از کودکان پیشی می گیرند. زیرا کودک متولد دی، موجودی سخت کوش است و به سرگرمی و رویاهای کودکانه دلخوش نمی کند. اگرچه او تا حدودی گوشه گیر است اما در حلقه دوستانش به عنوان فرماندهی محترم شناخته می شود. گاه او را به ضعیف کشی و سخت گیری نسبت به دیگران متهم می کنند.

او در عین حال نسبت به قوی تر از خویش، حالت فرمانبرداری دارد. کودک متولد دی ماه میداند که کجا از حق و حقوق خویش صرف نظر کند تا در جای مناسب آن را به دست آورد!

کودکان متولد دی ماه از تنبلی و بازیگوشی پرهیز دارند. اما در عین حال در دنیای کودکانه خاص خود، از سرگرمی هایی لذت می برند. روش های بازی و سرگرمی او با دیگران متفاوت است. مثلا کودک متولد دی از پوشیدن کفش پدر و رفتار پدر مابانه لذت می برد. گاه همانند یک پزشک، مهندس و یا معلم رفتار می کند. به این ترتیب خود را برای نقش هایی که قرار است در آینده بر عهده گیرد، آماده می سازد. اما این حالت مربوط به دوران اول طفولیت است. در دوره بعد، او به جنس مخالف نیز توجه نشان می دهد اگرچه نمی تواند دستپاچگی و کم رویی خود را در برابر آنان پنهان کند. این حالت باعث می شود که متولدین دی، دوران نوجوانی دشواری پیش روی داشته باشند. به ویژه اگر حمایت و همراهی خانواده نیز شامل حال آنان نشود.

در هر حال اگرچه برخی از صفات و خصوصیات را نمی توان به سادگی در ذهن کودکان متولد دی رشد داد اما به طور کلی می توان گفت کودک متولد این ماه موجودی با عزت نفس، نرم خو، واقع گرا، شایسته اعتماد خانواده، معلمین و دوستان است. او با اسراف کاری میانه چندانی ندارد.

4.8/5 - (81 امتیاز)