کودکان متولد بهمن ماه؛ کودک متولد این ماه موجودی حساس، لجباز، مستقل و تحت تاثیر نوبه “هایی است که به امواج الکترونیکی یا پرتوهای هسته ای شباهت دارد.

ویژگی های کودک متولد بهمن ماه

مغز پیچیده کودک متولد بهمن، ترکیبی از تفکر واقعی، منطق سلیم و احساس نیرومند است. این ترکیب باعث شده تا او از شخصیتی مملو از تناقضات برخوردار گردد. او تا زمانی که قانع نشده است، به شدت از اجرای دستورات سرباز می زند. در وهله نخست او می کوشد تا بر خلاف سایر کودکان رفتار کند. در این راه هیچ بعید نیست اگر همانند دانشمندان سالخورده یا انسان های عجیب و غریب جلوه کند. مثلا ممکن است در هوای بارانی میل به خروج از خانه را داشته باشد و یا در هوای صاف و آفتابی خود را در اتاقش محبوس کند!

کودک متولد بهمن معمولا در مدرسه به موفقیت های شایانی دست می یابد که ناشی از منطق سلیم اوست. در عین حال، گاه نیز به دلیل کم توجهی و ناتوانی در تمرکز حواس، دچار شکست های تحصیلی می شود. در این مرحله از طفولیت بزرگترین مشکل او، ضعف حافظه و پراکندگی افکار است. بنابراین اگر در زمان مناسب در مقام چاره جویی برنیائید، مشکل او پیچیده تر و سرانجام به انسانی تباه شده مبدل خواهد شد. به این منظور باید او را به ورزش کردن و خروج از فضای تنگ خانه تشویق کنید. او نباید اسیر جسم کم تحرک و رویاهای سریع السیر خود گردد.

استعداد کودک متولد بهمن

کودک متولد بهمن ماه از پرندگان، طبیعت، سواحل، جنگل و تمامی آنچه که سایر کودکان به آن علاقه دارند، پرهیز می کند. او غالبأ ترجیح می دهد به اکتشافات پیچیده خاص خود بپردازد. او همچنین از مسئولیت و وظیفه می گریزد زیرا به نوعی زندگی ساده تر و سهل تر میل دارد.
به همین دلیل، توسعه روحیه مسئولیت پذیری در کودکان متولد بهمن ماه تاثیر و ضرورت فراوانی دارد. این کودک علی رغم رفتار غریبش، توانایی جذب دوستان متعددی از سنین و طبقات مختلف را دارد. در عین حال از تجارب عاطفی سایر کودکان در سنین نوجوانی پرهیز می کند.

نکات مهم برای والدین کودک متولد بهمن ماه

کودک متولد بهمن از مشکلات والدینش به شدت تأثیر می پذیرد. جالب آنکه او می کوشد به هر وسیله، این تاثیرات را مخفی نگاه دارد. آنچه که او در دوران کودکی اش می بیند و می شنود تا آخرین لحظه زندگی در حافظه اش باقی خواهد ماند. این نشان میدهد که ضرورت ایجاد محیطی آرام و متکی به تفاهم و انسجام برای کودک متولد بهمن ماه تا چه حد است.

معروف است که کودک متولد این ماه، به معنی واقعی کلمه “بزرگ” است. او از همان ابتدا، اهدافی را برای خود بر می گزیند که سایر کودکان نسبت به آنها درکی ندارند. اگر کودک متولد بهمن، هیچ راهی را نشناسد اما مسیر خود تا رسیدن به هدف مورد نظر را ادامه می دهد.