کودکان متولد آذر ماه؛ کودک متولد آذر، هنرپیشه کوچکی است که دوست دارد توجه دیگران را جلب کند و شادمانی را به قلب اطرافیانش هدیه دهد. اگر به او بی توجهی شود یا او را به حال خود واگذارید، با توسل به گریه، اعتراض خود را بیان می کند و به دنبال هر صدا یا رایحه ای مربوط به انسان باشد، به راه می افتد. اگر نتواند دوستانی بیابد، به عروسک یا حیوانات اهلی و وفادار پناه می برد.

حشر و نشر با مردم (بر اساس اختلاف سنی آنها) غذای اصلی روح کودک متولد آذر ماه است. اگر کنجکاوی شدید او را به این مجموله اضافه کنیم، در می یابیم چرا کودک متولد آذر پشت سر بزرگسالان به راه می افتد و آنان را زیر رگبار سوالات خود قرار می دهد!

ویژگی های کودک متولد آذر ماه

“خدا”، “زندگی”، “مرگ”، “ولادت”، “قوانين”، “سازمان “ها… همه این سوژه ها می تواند ذهن کودک متولد آذر را به خود مشغول کند. او از بزرگترها انتظار دارد جوابی صادقانه و قانع کننده به او ارایه دهند و اگر پاسخ مناسبی دریافت نکند، سر به نافرمانی می گذارد و از اطاعت از فرامین آنها سرباز می زند. کودک متولد آذر به طبیعت، هوای آزاد، ورزش و شکار علاقه نشان میدهد. بسیار اتفاق می افتد که در خلال این نوع گردش ها، با دست و پای زخمی به خانه می آید. این کودک به دلیل بلند پروازی و دلمشغولی او به رویاهای بزرگ که اکثر آنها به آینده او ارتباط دارد، در معرض آسیب های جسمی و روحی قرار دارد. یکی از بزرگترین آرزوهای کودک متولد آذر، جلب اعتماد والدین و در آغوش گرفتن آنان است.

نکات مهم برای والدین کودک متولد آذر ماه

در تحصیل علم (به برکت هوش و کنجکاوی اش) توفیق سریع کسب می کند. کودک متولد آذر ماه در واقع به آموزگاری مهربان و خلاق نیاز دارد و هنگامیکه چنین کسی را بیابد، استعدادهای عظیم و صفات برجسته خود نظیر صداقت، استقامت و امانت داری را بروز می دهد. اگر گاه مرتکب خطا یا لغزشی می شود، در واقع این عمل پاسخی به بد رفتاری های دیگران و نشانه بی اعتمادی او نسبت به آنان است.
کودک متولد این ماه گاه به تند زبانی تمایل دارد. بنابراین لازم است او را به مراعات احترام و عواطف دیگران راغب سازید. او باید بیاموزد که نباید با صراحت ذاتی اش با دیگران برخورد کند… اگر محاسن و معایب متولدین آذر را در دو کفه ترازو قرار دهیم، در می یابیم که او کودکی کاملا جالب است. کافی است بدانیم شانس همواره یار این موجود است.