اگر به دنبال جملات کوتاه و مفهوی یونانی برای تتو هستید، این مطلب برای شماست.

متن یونانی برای تاتو با ترجمه فارسی

جملات کوتاه و مفهومی یونانی برای تاتو

Τίποτα με υπερβολή
چیزی برای اغراق نیست
Nothing in excess


Γνώθι σαυτόν
خودت را بشناس
Know thyself


Έχουμε μόνο μια ζωή
فقط یک بار زندگی می‌کنیم
We only have one life


Κάντε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας
از زندگی نهایت استفاده را ببر
Make the most of your life


Θα πρέπει να ζουν μέσα από τα λάθη σας
بایذ از اشتباهات درس بگیری
You have to live through your mistakes


جملات معروف یونانی برای تاتو

متن یونانی برای تاتو با معنی فارسی

Γενναιότητα είναι να ξέρετε τι δεν πρέπει να φοβούνται
شجاعت دانستن چیزی است که نباید از آن ترسید. (افلاطون)
Courage is knowing what not to fear

Καλά ξεκίνησε το μισό γίνει
شروع خوب نصف کار است. (ارسطو)
Well begun is half done

Κάνουμε πόλεμο που θα μπορούσαμε να ζήσουμε εν ειρήνη
ما می‌جنگیم تا شاید در صلح زندگی کنیم. (ارسطو)
We make war that we might live in peace

Καλύτερα να είναι σοφό από τις δυστυχίες των άλλων από τη δική σας
بهتره تا از بدبختی‌های دیگران عبرت بگیری تا از بد‌بختی‌های خودت. (ازوپ)
Better be wise by the misfortunes of others than of your own

Δεν ξέρω τίποτα exept το γεγονός της άγνοιας μου
تنها می‌دانم که نمی‌دانم. (سقراط)
I know nothing exept the fact of my ignorance

جملات عاشقانه یونانی برای تاتو

Η αγάπη είναι μια σοβαρή ψυχική ασθένεια
عشق یک بیماری روانی جدی است. (افلاطون)
Love is a serious mental disease

Τα σφάλματα ομορφιές στο μάτι έναν εραστή της
خطاها به چشم عاشق زیبایی است. (تئوکریتوس)
Faults are beauties in a lover’s eye

Η αγάπη είναι το μόνο που έχουμε, ο μόνος τρόπος που το καθένα μπορεί να βοηθήσει τον άλλο
عشق تمام چیزی است که داریم، تنها راهی که می‌توانید به دیگری کمک کنیم. (اوریپیدس)
Love is all we have, the only way that each can help the other

Η αγάπη αποτελείται από μια ψυχή που κατοικούσαν δύο σώματα
عشق تشکیل شده از یک روح است که در دوبدن خانه کرده. (ارسطو)
Love is composed of a single soul inhabiting two bodies

Μια λέξη μας απελευθερώνει από όλο το βάρος και τον πόνο στη ζωή. Αυτή η λέξη είναι η αγάπη
تنها یک کلمه ما را از سنگینی و رنج زندگی رها می‌کند، این کلمه عشق است. (سوفوکل)
One word frees us of all the weight and pain in life. That word is love

نقل قول های یونانی در مورد زندگی برای تاتو

Η ζωή είναι σύντομη, η τέχνη μακρά
زندگی کوتاه است ، هنر طولانی است. (بقراط)
Life is short, the art long


Η ενέργεια του νου είναι η ουσία της ζωής
انرژی ذهن جوهر زندگی است. (ارسطو)
The energy of the mind is the essence of life


Δεν είναι η ζωή, αλλά και καλή ζωή, θα πρέπει να αποτιμώνται κατά κύριο λόγο
زندگی نه، بلکه زندگی خوب، به طور عمده باید ارزش گذاری شود. (سقراط)
Not life, but good life, is to be chiefly valued

Μη γνωρίζοντας τίποτα είναι η πιο γλυκιά ζωή
چیزی ندانستن، شیرین‌ترین زندگی است. (سوفوکل)
Not knowing anything is the sweetest life

Αυτός που πετάει ένας φίλος είναι τόσο κακή όσο αυτός που πετάει τη ζωή του
بدی کسی که رفیقش رو دور میندازه به اندازه بدی کسیه که زندگیشو می‌گیره. (سوفوکل)
He who throws away a friend is as bad as he who throws away his life

بهترین جملات یونانی برای تاتو و خالکوبی

Πολλά λόγια είναι φτώχεια
بسیاری از کلمات فقر است
Many words is poverty

Μάτια που δεν βλέπουν ο ένας τον άλλο, σύντομα να ξεχάσουμε κάθε άλλο
از دل برود هر آنکه از دیده برفت
Eyes that don’t see each other, soon forget about each other

Κακία είναι γρήγορη, η αρετή είναι αργή
شرارت سریع است، فضیلت کند
Wickedness is quick, virtue is slow

Περίοδος αποφασίζει για τα πάντα
زمان همه چیز رو مشخص می‌کنه
Time decides everything

Τιμωρία μου, αλλά ακούστε με
مرا مجازات کن اما به حرفهای من گوش کن
Punish me but listen to me

Τεμπελιά είναι η μητέρα όλων των κακών
تنبلی مادر همه شررارت‌هاست
Laziness is mother of all evil

 

همچنین بخوانید: