اگر به دنبال جملات کوتاه و مفهوی آلمانی برای تتو هستید، این مطلب برای شماست.

متن آلمانی برای تاتو با ترجمه فارسی

متن آلمانی برای تاتو با معنی فارسی

جملات کوتاه و مفهومی آلمانی برای تاتو

Liebe macht erfinderisch
عشق راهی پیدا خواهد کرد
Love will find a way

Alte Liebe rostet nicht
عشق حقیقی هرگز نمی‌میرد
True love never dies

Die Liebe besiegt alles
عشق همه چیز را تسخیر می کند
Love conquers all

Liebestoll
مجنون
Love crazed

Ich liebe dich von ganzem Herzen
با تمام وجودم دوستت دارم
I love you with all my heart

جملات جالب آلمانی برای تاتو

Angst verleiht flügel
ترس به تو بال می دهد
Angst gives wings


Frechheit siegt
جسارت برنده است
Insolence wins


Der klügere gibt nach
عاقل، عقب نشینی می‌کند
The smart one retreats


Gebranntes Kind scheut das Feuer
کودک سوخته از آتش سوزی جلوگیری می‌کند
The burnt child avoids the fire


Geld regiert die Welt
پول بر جهان حاکم است
Money rules the world


نقل قول های خردمندانه آلمانی برای تاتو

Solange es heiß ist
تا تنور داغه نون رو بچسبون
Make hay while the sun shines

Das Eisen schmieden
از فرصت استفاده کن
Strike while the iron is hot

Blut ist dicker als Wasser
رشته های خویشاوندی از روابط دیگر پایاتر و قوی ترند. (اول خویش، سپس درویش)
Blood is thicker than water

Alles gute kommt von oben
همه چیز خوب از بالا می آید
Everything good comes from above

Der erste Eindruck zählt
برداشت اول مهمترین است
First impression is the most important

جملات عاشقانه آلمانی برای تاتو

Ich liebe dich
دوستت دارم
I love you

جملات عاشقانه آلمانی برای تاتو خالکوبی


Du bist meine Welt
تو دنیای من هستی
You are my world

Immer dein
برای همیشه مال تو
For ever yours

Ich bin verrückt nach dir
دیوونتم
I’m crazy about you


Alte Liebe rostet nicht
شعله‌های آتش قدیمی هرگز نمی‌میرند
Old flames never die


نقل قول های الهام بخش آلمانی برای خال کوبی

Die Hoffnung stirbt zuletzt
امید آخر از همه می‌میرد
Hope dies last

Besser spät als nie
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
Better late than never

Ende gut, alles gut
همه چیز خوب بود که خوب تموم شد
All’s well that ends well

Wer glücklich ist, fühlt; wer unglücklich ist, denkt
کسی که خوشحال است، احساس می‌کند؛ و کسی که ناراضی است، فکر می‌کند
He who is happy, feels; and he who is unhappy, thinks

Phantasie ist die Fähigkeit, in Bildern zu denken
تخیل توانایی تفکر در تصاویر است
Imagination is the ability to think in images
همچنین بخوانید: