هر کسی خواب و رویا می بیند و گاهی هم اینها شبیه کابوس هستند، چه پس از بیداری آن را به یاد بیاوریم و چه به یاد نیاوریم. محققان دریافته اند که بیشتر کابوس ها و خواب هایی که افراد می بینند، شبیه هم هستند و تعابیری مشترک دارند.

لیست تعبیر خواب ها، رویاها و کابوس هایی که بیشتر افراد می بینند

فرد در رویا می بیند که سگی را تعقیب می کند

تفسیرش این است که می خواهد برای خانواده اش مفیدتر باشد.

فرد در خواب می بیند که گربه ای را تعقیب می کند

تفسیرش این است که به دنبال بهبود یک رابطه است.

فرد در رویا می بیند که شخص بسیار پولداری را تعقیب می کن

تفسیرش این است که به دنبال ثروت است اما به نتیجه نمی رسد.

فرد در رویا می بیند که چیزی موهوم یا نامرئی را تعقیب می کند

تفسیرش این است که مدام به دنبال موفقیت است. میداند زندگی اش پوچ است اما نمی تواند آن را اصلاح کند چون هدف اصلی را گم کرده است.

فرد در خواب می بیند که قایق سواری را تعقیب می کند

تفسیرش این است که به دنبال روح خلاق خودش می گردد.

فرد در رویا می بیند شخصی را که سطل آبی به دست دارد، تعقیب می کند و عاقبت موفق می شود

تفسیرش این است که به دنبال حذف یک احساس است و به زودی موفق خواهد شد.

فرد در خواب می بیند که سگی او را تعقیب می کند

تفسیرش این است که به شخصی مفیدتر برای خانواده اش تبدیل می شود.

فرد در رویا می بیند که یک ماهی او را تعقیب می کند

تفسیرش این است که به شخصی مذهبی تر و معنوی تر تبدیل می شود.

فرد در رویا می بیند که یک ببر او را تعقیب می کند

تفسیرش این است که به شخصی خشن تر و بی رحم تر تبدیل می شود.

فرد در رویا می بیند که یک آشنا او را تعقیب می کند

تفسیرش این است که شخصیتش به آن شخص شبیه تر می شود.

فرد در رویا می بیند که صخره ها بر سرش فرود می آیند

تفسیرش این است که به شخصی محکم تر و هماهنگ تر با محیط تبدیل می شود.

فرد در خواب می بیند که چیزی موهوم یا نامرئی او را تعقیب می کند

تفسیرش این است که از درون به معنوی تر شدن هدایت می شود.

فرد در رویا می بیند که یک جن او را تعقیب می کند

تفسیرش این است که خودخواه است. به نتیجه هم می رسد اما عاقبت مطلوبی ندارد.

فرد در خواب می بیند که یک مومیایی او را تعقیب می کند

تفسیرش این است که خیلی به فکر ظاهرش است. خیلی دوست دارد با رژیم غذایی، ورزش یا عمل جراحی خوش اندام به نظر بیاید.

فرد در رویا می بیند که یک مار، یک ماهی را تعقیب می کند

تفسیرش این است که اعتقادات مذهبی اش عمیق تر می شود.

فرد در رویا می بیند که آتش یک میمون را تعقیب می کند

تفسیرش این است که از درون خودش غافل است. اما وقایع آتی آگاهش خواهد کرد.

فرد در خواب می بیند که باد یک پیرمرد را تعقیب می کند

تفسیرش این است که او دوباره نیرویش را بازخواهد یافت.

فرد در رویا می بیند که از سگ می ترسد

تفسیرش این است که نمی خواهد مسؤولیت خانواده را قبول کند.

فرد در خواب می بیند که از ماهی می ترسد

تفسیرش این است که نمی خواهد مذهبی تر و معنوی تر بشود.

فرد در رویا می بیند که از یک آشنا می ترسد

تفسیرش این است که نمی خواهد شخصیتش شبیه آن شخص بشود.

فرد کابوس می بیند که یک اژدها اسیرش کرده است

تفسیرش این است که عاقبت آماده اصلاح خواهد شد.

فرد در رویا می بیند که یک استاد فلسفه اسیرش کرده است

تفسیرش این است که کم کم زندگی و محدوده های مختلف آن را بیشتر یاد می گیرد.

فرد کابوس می بیند که چند دیوار اسیرش کرده اند

تفسیرش این است که خودش را محدود کرده است و نمی تواند موضوعاتی جدید را تجربه کند.

فرد در خواب می بیند که چند کوه اسیرش کرده اند

تفسیرش این است که اهداف کمالگرایانه اش زندگی اش را محدود کرده است. به طرف آنها می رود ولی نمی رسد. اما در حال کشف واقعیت است.

فرد در رویا می بیند که با یک ببر می جنگد و ببر کشته می شود

تفسیرش این است که ذات بی رحم و خشن او تحت کنترل است.

فرد در رویا می بیند که یک جغد دارد می میرد

تفسیرش این است که ذات منفعل او خودبه خود در حال اضمحلال است.

فرد در خواب می بیند که یک ماهی آبی رنگ در حال مرگ را می گیرد

تفسیرش این است که باورهای کهنه اش خود به خود در حال اضمحلال است.

فرد در رویا می بیند که یک شکارچی پرنده ای را هدف قرار می دهد

تفسیرش این است که هم اکنون اهداف کمالگرایانه اش قابل دستیابی نیستند. او به اجبار با واقعیت مواجه خواهد شد.

فرد در رویا می بیند که یک عروسک نابود می شود

تفسیرش این است که او دیگر دیگران را بابت مشکلات و نواقص خودش سرزنش نخواهد کرد.

فرد در رویا می بیند سدی که متعلق به وی بود، می شکند

تفسیرش این است برخی موانع که نمی گذاشتند بعضی استعدادهای وی شکوفا شوند، برطرف می شوند.

فرد در رویا می بیند که نوزادی متولد می شود و شبیه پدر او است

تفسیرش این است که او صاحب برخی مشخصات پدرش خواهد شد.

فرد در خواب می بیند که تخم مرغی لباس پوشیده به او داده می شود

تفسیرش این است که رفتار و شخصیتش تغییر می کند.

فرد در رویا می بیند که دندان های جدیدی به جای دندان های قدیمی اش در می آید

تفسیرش این است که از طرق جدیدی مثل هنر و موسیقی با دیگران ارتباطات بهتری ایجاد می کند.

فرد در خواب می بیند که همسرش نوزادی به دنیا آورده است

تفسیرش این است که شخصیت و رفتارش را تغییر خواهد داد. درواقع این تغییرات مربوط به همسرش هستند اما در رابطه اش با همه تأثیر می گذارد.

فرد در رویا می بیند که سردرد دارد

تفسیرش این است که ذهنش خسته است و به استراحت نیاز دارد.

فرد در خواب می بیند که مشکل ریوی دارد و به شدت سرفه می کند

تفسیرش این است که از نیرویش استفاده نادرست می کند

فرد کابوس می بیند که تب شدیدی دارد

تفسیرش این است که از نیرویش برای اصلاح خود استفاده می کند. باید استراحت را هم اضافه کند.

فرد در رویا می بیند که زخم معده دارد

تفسیرش این است که در مقابل اصلاحات (خودش) مقاومت می کند.

فرد در خواب می بیند که پایش سرطان دارد

تفسیرش این است که نگران حامیانش است. می خواهد حمایت های آن ها را افزایش دهد اما مسیری نادرست را در پیش گرفته است.

فرد در رویا می بیند که زگیل دارد

تفسیرش این است که ذهنش تحت نفوذ دیگران است، که نباید باشد.

فرد در خواب می بیند که موهایش می ریزند و دوباره در می آیند

تفسیرش این است که صاحب نیروهایی تازه، به خصوص انرژی روانی می شود.

فرد در رویا می بیند که پوستش خشک و ترک خورده می شود ولی بهبود می یابد

تفسیرش این است که منفی گرایی اش تشدید شده است ولی کم کم کاهش می یابد.

فرد در خواب می بیند که موهایش می ریزند

تفسیرش این است که توان ذهنی اش را از دست می دهد.

فرد در رویا می بیند که دستش را می برد

تفسیرش این است که نمی تواند در زندگی اش تغییراتی چشمگیر ایجاد کند.

فرد کابوس می بیند که پایش را برای نجات جانش قطع می کنند

تفسیرش این است که اعتقاداتش در حال تغییری اساسی هستند.

فرد در رویا می بیند که دست قطع شده اش دوباره رشد می کند

تفسیرش این است که صاحب نیرویی تازه برای اصلاح زندگی اش می شود. در آینده راحت تر تغییر ایجاد خواهد کرد.

فرد در رویا می بیند که پای قطع شده اش دوباره رشد می کند اما مثل پای قدیمی معیوب است

تفسیرش این است که برای دور ریختن باورهای کهنه اش فرصت داشته ولی از آن استفاده نکرده است.

فرد در رویا می بیند که با یک گربه درگیر است

تفسیرش این است که در مورد یک رابطه، بر فرض ازدواج، دچار تضاد شده است.

فرد در رویا می بیند که با اعضای خانواده درگیر است

تفسیرش این است که درمورد مسؤولیت های خانوادگی اش دچار تضاد شده است.

فرد در رویا می بیند که با یک جنگجوی مسلح درگیر است

تفسیرش این است که در مورد بایدها و نبایدها دچار تضاد شده است.

فرد در رویا می بیند که همسرش با یک گربه درگیر است

تفسیرش این است که با همسرش مشکل دارد و او را مقصر می داند.

فرد در رویا می بیند که یک پیرمرد با چند جنگجوی جوان درگیر است

تفسیرش این است که باورهای موهوم کهنه اش در حال اضمحلال هستند ولی خودش مقاومت می کند چون خیال می کند مشکل این نیست.

فرد در رویا می بیند که پدرش با یک تمساح درگیر است

تفسیرش این است که او ناخودآگاه پدرش را مسؤول مشکلات خودش می داند.

فرد در رویا می بیند که چهارنعل اسب می راند

تفسیرش این است که در زندگی از سر درایت و به سرعت پیشرفت خواهد کرد.

فرد در رویا می بیند که سوار یک ببر است اما جلو نمی رود

تفسیرش این است که با خشونت ذاتی اش درگیر است ولی حریف آن نمی شود.

فرد در رویا می بیند که سوار یک میمون است

تفسیرش این است که او اسیر تمایلات ناخودآگاهش است.

فرد در رویا می بیند که سوار یک گوسفند است اما جلو نمی رود

تفسیرش این است که احساس می کند هیچ کس به اندازه خودش او را آزار نمی دهد.

فرد در رویا می بیند که سوار یک الاغ است اما جلو نمی رود

تفسیرش این است که با کله شقی خودش درگیر است ولی راه به جایی نمی برد.

فرد در رویا می بیند که دست و پایش را می شوید

تفسیرش این است که آماده تغییرات در زندگی می شود.

فرد در رویا می بیند که با لباس به زیر دوش رفته است

تفسیرش این است که از دیدگاه های منفی فاصله گرفته است و دچار تغییرات عمده شخصیتی خواهد شد.

فرد در رویا می بیند که لباس هایش را شسته و روی بند انداخته ولی خودش حمام نکرده است

تفسیرش این است که تلاش می کند اصلاح شود اما اصلاحات عمقی نیستند.

فرد در رویا می بیند که گاراژ را با آب و کف می شوید

تفسیرش این است که موانع ناخودآگاهش را کشف کرده است و درصدد رفع آنها است.