مدیر متولد شهریور ماه؛ ای کاش تمام کسانی که در خدمت مدیر متولد شهریور ماه هستند با او رفتاری نیک و مهر آمیز داشته باشند زیرا او ضمنا انسانی معذور و ناگریز است که اصولا برای چنین مقامی ساخته نشده است. برای یک متولد شهریور ماه دشوار است که اعمال قدرت کند زیرا در طبیعت او صفاتی وجود دارد که در تضاد با چنان رفتاری است. او می تواند نقش منشی، نایب رئیس، مشاور یا هر شغل دیگری غیر از مدیر کل یا رئیس هیات مدیره را بر عهده گیرد.

کشاکش روزانه او با افراد و درگیری با هم و غمهای آنان، او را خسته می کند زیرا متولد شهریور غرق در هم و غمهای خاص خود است. در عین حال، او از توانایی شگرفی در برابر مسائل پیچیده و یافتن راه حل های سریع و کم هزینه بهره می برد. اما این توانایی او لزوما نیاز به قرار گرفتن در مقام مدیریت ندارد.

ویژگی های مدیران متولد شهریور ماه

متولد شهریور، مدیری نرم خوی است. اگر نظر او در یک مورد خاص پرسیده شود، لبخند پیچیده ای بر لب می آورد و پاسخ مبهم و سردرگمی ارایه می دهد و این راز موفقیت متولدین شهریور در مقام مدیریت است. و البته تنها موردی است که متولدین این ماه از عهده آن بر نمی آیند. یکی از صفات مشهور او این است که اصراری برای قرار گرفتن در مقابل دوربین و کسب شهرت ندارد و اگر وظیفه دارد تا امور را سازماندهی و تسهیل کند، به دیگران نیز فرصت ابراز وجود می دهد و البته از ثمرات آن به نفع خود استفاده می برد. او هر نوع فعالیت فردی و اجتماعی که مانع انجام وظایفش شود را رد می کند. اگر ناچار شود روی صندلی یک مدیر والا مقام بنشیند، دچار آشفتگی و پریشانی خواهد شد. او پیوسته در دل آرزو می کند کاش میشد لباس های فاخر و پر زرق و برق را از تن به در می آورد و لباس های ساده تری میپوشید؟
متولد شهریور از عهده اداره سازمان هایی با حجم کم – حداکثر ۵ کارمند – بر می آید. در چنین حالتی، او فرصت می یابد تا به روش های خاص خود، امور را اداره کند و بجای تظاهر و عوام فریبی، صریح و صادقانه سخن بگوید. اما چنانکه پیش تر متذکر شدیم این در صورتی است که تعداد کارمندان او از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نکند.
متولدین این ماه به خوبی می دانند که چگونه انسان ها را طبقه بندی کنند. برخی او را به کم رویی متهم می کنند زیرا اهل داد و دهش نیست اما واقعیت این است که او انسانی نیک سرشت و بسیار مقاوم است. در رنج و محنتها می توان حضور او را حس کرد اگرچه دوستی با او بسیار مشکل است. متولد شهریور ماه، “نماد” انسانی است که در بطن جامعه با وحشت خویش زندگی می کند. علت در اغلب موارد، رویای ناممکنی است که ذهن او را به خود مشغول داشته است.

ویژگی های کارمندان متولد شهریور ماه

این موجود لیاقت حمایت مافوق خود تا رسیدن به مقام نیابت وی یا معاون ویژه را دارد. اما این حمایت باید با احتیاط و بدون شتاب زدگی انجام گیرد زیرا متولد این ماه ذاتا از اقدامات شتاب زده و صراحت بی حد و مرز می رمد و اعتماد خود را نسبت به کارفرمایش از دست می دهد. او از پذیرفتن هدایای گران قیمت و کرم بخشی های نابجا اکراه دارد. در عین حال اجازه نمیدهد حقوقش پایمال شود. به عبارت دیگر او از نوعی حس عدالت بهره می برد.
این موجود ارزش واقعی خود را می داند و برای رسیدن به آنچه که حق خود می داند، تلاش می کند. اگر دستیابی به مقامات عالی و درآمد بیشتر را به عنوان هدف خود انتخاب کند، این نه به دلیل علاقه به ثروت یا مقام است زیرا در وهله اول او تلاش دارد تا منزلت و جایگاه خود در آینده را تضمین کند. در این مرحله، مهمترین عامل نگرانی او، ابتلا به بیماری است. اگر چه او نسبت به دیگران از سلامتی فراوانی برخوردار است. معمولا در سن کودکی و نوجوانی موجوداتی ضعیف بينه هستند اما به تدریج بهبود می یابند و با فعال ترین و چالاک ترین انسانها رقابت می کنند.

او در امور شغلی اش، دقت فراوان به کار می بندد. به جزئیات اهمیت می دهد. سریعا انتقاد می کند اما از بر شمردن خطاهای رئیس خود پرهیز دارد. رفتارش به گونه ای است که دیگران را آزار می دهد اما تلاش مستمر او برای رسیدن به کمال باعث می شود تا در ردیف منتقدان موفق قرار گیرد. زمینه های شغلی مناسب برای متولدین شهریور عبارتست از: خدمات عمومی، ادبیات، نشر، پزشکی، دارو، امور آزمایشگاهی، حسابداری و حسابرسی و تغذیه.

اینان عموما از بطالت، قصور و کاهلی بیزارند و بدون آنکه ناگزیر باشند، اضافه کاری می کنند. کارمند متولد این ماه موجودی خلاق است و بار مسئولیت را به خوبی بر دوش می کشد. نیازی به مراقبت یا تشویق ندارد زیرا انگیزه لازم در ذهن او موجود است. در سر سودای برتری جویی و کمال دارد و به همین دلیل، فعالیت او تا حدودی کند به نظر می رسد. به مدد قدرت اجرایی خود گاه در زمینه تبلیغات نیز توفیق حاصل می کند اما غالبا در امور فروشندگی دچار شکست می شود زیرا از سویی، رک و صریح است و از سوی دیگر خجول و کمرو. کارمند متولد این ماه براحتی به خطای خود اعتراف می کند اما تحمل نقد و سرزنش را ندارد. رنگ های تند و پر هیاهو به او انرژی مضاعف می بخشد.