مدیر متولد اسفند ماه؛ به ندرت اتفاق می افتد که یکی از متولدین اسفند را در راس یک شرکت یا موسسه بیابیم. عجیب نیست اگر او ترجیح می دهد از قابلیتهای خود در زمینه های دیگری نظیر نویسندگی، تجارت آزاد، هنرهای مبتنی بر خلاقیت، بازیگری و حتی تصوف و دین بهره بگیرد. با این حال او در نقش مدیر روابط عمومی یا شبکه های تلویزیونی و تبلیغاتی به موفقیتهای دست می یابد. چنین نقش هایی به او امکان می دهد تا ایده های بزرگی که از خلاقیت نامحدود او نشات گرفته، فرصت ظهور یابد.

از سوی دیگر او را نمی توان با کسان دیگری که چنین مناصبی را در دست دارند، مقایسه کرد. چه آنکه مدیر متولد اسفند از “فاش گویی” پرهیز دارد. این خصلت به معنای تمایل او به دروغ و تزویر نیست. در واقع او معتقد است که “حقیقت” طعمی تلخ دارد و عوام الناس از شجاعت لازم برای پذیرفتن حقیقت برخوردار نیستند.

ویژگی های مدیران متولد اسفند ماه

متولد اسفند این قابلیت را دارد که به عنوان مدیر تاتر یا یک شرکت سینمایی با کارگردان، ایفای نقش کند. استعدادهای شگرف وی، ضمانت نامه معتبری است مبنی بر آنکه او جز سرشناس ترین محققان، مدیران گروه های موسیقی، شرکت های توریستی، جمعیت های خیریه، هتل ها و کانون های اجتماعی خواهد بود. او زندگی اش را به مال و منال محدود نمی کند.

متولد اسفند ماه – در هر نقش و مقامی – انسانی بی آزار و پاکدل است. غالبأ هنگامی که خشمگین و عصبی است فقط چند جمله نیشدار بر زبان می راند و سپس به دنیای آرام و موقر خود باز می گردد. در عرصه شغلی، مواضع و دیدگاههایی معتدل بر می گزیند که از یک سوی در فضایی کاملا آزاد منشانه سیر می کند و از سوی دیگر به سنتهای کم فروغ پله داده است. هنگامیکه فعالیت شغلی اش او را آزار می دهد – خواه بدلیل روش انجام کار و یا رفتار همکارانش – گویی پرنده ذهن خود را از قفس آزاد می کند و به دنیای تخیلات خود پناه می برد. در این حالت، تنها جسم او در محل کار حضور دارد. در مقابل، هنگامیکه از فعالیت حرفه ای خود لذت می برد، با تمام وجود دست به کار می شود تا ایده های عرضه شده را به مرحله اجرا در آورد.
او نه فقط به سفر در رویاها عشق می ورزد بلکه در عالم واقع نیز چنین تمایلی دارد. چمدان او همیشه مهیای سفر است. مدیر متولد اسفندماه گاه و بیگاه به بحران های روحی – که هیچکس قادر به درک عمق آن نیست – مبتلا می شود. اما این بحران ها به سرعت و بدون تاثیر قابل توجهی، خاتمه می یابد. به نظر می رسد که در اینگونه مواقع بهترین درمان عبارتست از رها کردن او به حال خویشتن. در شرایط عادی، متولد اسفند از حشر و نشر با دیگران و از جمله همکارانش – به ویژه کسانی که ذهنی خلاق و مبتکر دارند – استقبال می کند. او بنا به غریزه دریافته است که حضور همکاران واقع گرا به معتدل شدن عملکرد سازمان یا شرکت کمک می کند. متولد اسفند آنچنان کریم و بخشنده است که وقتی از او درخواست کمک می شود، خود را می بازد. او در هیچ شرایطی نمیتواند با اعطای پاداش و دستمزد اضافه مخالفت کند. به همین دلیل معمولا این گونه امور را به معاون یا دیگر همکاران خود را می گذارد.

ویژگی های کارمند متولد اسفند ماه

موفقیت کارمند متولد اسفند ماه در امور شغلی مشروط به آن است که مسئولیت های متناسب با خلق و خوی اش به او واگذار شود. اگر وظیفه ای که به او محول می شود، هماهنگی لازم را با قوه تخیل اعجاب آور و طبیعت لطیف او نداشته باشد، دچار احساس کسالت و انزوا خواهد شد. کارمند متولد اسفند در محیط کار، موجودی خجول به نظر می رسد. این کمرویی ناشی از پنهان کاری شدید او در خصوص اهداف و ویژگیهای شخصیتی اوست. با این حال، اگر متولد اسفند از فعالیت حرفه ای خود خرسند باشد، به خوبی از عهده وظایف محوله بر می آید. رفتار او در برابر امور شغلی، همانند واکنش “ماهی” به آب است، به محض آنکه احساس کند آب رو به تیرگی و عفونت نهاده است، به سمت جایی که آبی زلال و شفاف داشته باشد، نقل مکان می کند.

متولد اسفند ماه قادر به فعالیت در اغلب زمینه های هنری از جمله بازیگری، تلویزیون و موسیقی است. گاه به عرصه های علمی یعنی جایی که با ریاضیات و فیزیک سر و کار دارد وارد می شود. او در مقام “مدرس” نیز از قابلیت شگرفی برخوردار است. مشکل از زمانی آغاز می شود که متولد اسفند در بیمارستان و مراکز خیریه مشغول به فعالیت می شود زیرا توجه او به رنج های دیگران گاه بر سلامتی جسمی و روانی او تاثیر منفی به جای می گذارد.

دکوراسیون محیط کار – از جمله اثاثیه و رنگ ها – می تواند تاثیر مثبت یا منفی بر کارمند متولد اسفند بر جای بگذارد. مثلا رنگ سبز به درجات مختلف باعث نشاط و شادی او می شود. گل و گیاه، موسیقی ملایم و جملات تشویق آمیز باعث بهبود عملکرد او خواهد شد.

کارمند متولد این ماه می تواند محرم اسرار همکاران و مددکار آنان باشد. او به ندرت زبان به انتقاد و سرزنش می گشاید. کما اینکه خود نیز نسبت به انتقاد، حساس است. اگر از رئیس یا یکی از همکارانش دل آزرده شود، ناخرسندی اش را می توان در چهره اش مشاهده کرد. در این موارد او به گوشه ای پناه می برد و از نگاه ها دور می شود. او از حرص و طمع بیزار است و به دستمزدی که حق خود می داند، کفایت می کند. داد و دهش او بسیار و پس اندازش ناچیز است. اگرچه شیفته مال و منال نیست اما گاه به دلایل غیر مادی ناگزیر به ترک شغل خود می شود. او در هر حال، از تیپ کسانی است که به دیگران فرصت نمیدهد از او بی نیاز شوند. از آنجایی که کارمند متولد اسفند از پذیرفتن مسئولیت های متعدد اباء دارد، نیازی به رقابت، حسادت. ” بله قربان گویی” نمی یابد.

Rate this post