تیپ شناسی متولدین مهر ماه؛ اگر واژه “میزان” ارتباط تنگاتنگی با واژه “سنجش” دارد، آیا این بدان معنی است که متولدین مهر ماه نیز از چنین صفت گران بهایی برخوردارند؟

همه چیز در مورد متولد مهر ماه

یک ترازوی معمولی را در نظر بگیرید. گاه این کفه و گاه کفه دیگر به پائین یا بالا می رود تا سرانجام هر دو کفه در متعادل ترین شرایط قرار گیرد. این وضعیت در مورد متولدین مهر ماه نیز صدق می کند. آنان پس از عبور از فراز و نشیب ها به مرحله “تعادل” و ثبات دست می یابند. در مورد متولدین این ماه گفته می شود که آنان پیام آوران صلح، میانجیگران نیکی و محبت بین انسان ها هستند.

استعداد متولد مهر ماه

استعداد آنان در بحث و گفتگو، نوع دوستی و راه یابی به درون قلب انسان ها و نیک سرشتی از جمله ویژگی هایی است که باعث شده متولدین مهر ماه بیشترین قابلیت را در متحد ساختن مردم و تولید مهر و محبت در فضای شر و کشمکش داشته باشند. این در حالی است که در وجود متولدین این ماه، انواع تناقضات به چشم می خورد. آنان در آن واحد، ساده لوح و زیرک هستند!

ویژگی های شخصیتی متولد مهر ماه

متولدین مهر ماه هنگام سخن گفتن دچار اضطراب می شوند و از سوی دیگر در اتخاذ هر تصمیمی، تعلل می ورزند. وادار کردن آنها به سکوت، دشوار است و هنگامی که به سخنی گوش فرا می دهند، سراپا گوش هستند! با تمام این احوال اگر متولدین این ماه را به ترازو تشبیه کنیم، خواهیم دید که چنین تناقضاتی لازمه شخصیت آنان است. مردان متولد مهر، فاقد خشونت رایج در بین همگنان خود هستند. زنان برج میزان علی رغم شخصیت کاملا زنانه شان به لباس های مردانه علاقه دارند.

تردیدی نیست که هدف نهایی متولدین مهر ماه، رسیدن به اعتدال در تمامی زمینه هاست. به همین دلیل است که همچون متولدین برج جوزاء (که دارای شخصیت دو پاره هستند) از حالتی به حالت دیگر، تغییر وضعیت می دهند. با این تفاوت که متولدین مهر ماه در حال طی کردن مسیری به سمت تعادل هستند. در این مسیر البته گاه مزاج و خلق و خوی آنان به شدت دستخوش تغییر و بی ثباتی می شود.

شخصیت متولدین این ماه آمیزهای عجیب از نیکی، ظرافت، لجاجت، مجادله، منطق، تردید، مصالحه جویی و … است. گاه بر سر کوچکترین موضوعی، به مجادله بر می خیزند و منطق و استدلال را تنها به منظور عقب راندن معترضان بکار می گیرند.

آنان تصمیمی اتخاذ نمی کنند مگر آنکه در ابعاد مختلف، پیرامون آن بررسی و تامل و ارزیابی کرده باشند. به همین دلیل است که متولدین مهر ماه را بهترین طراحان استراتژی های نظامی و جنگی لقب داده اند اگر چه او ذاتا از جنگ و خونخواهی بیزار است. استعداد عجیب او در ایجاد آرامش خاطر و طرح تمامی دیدگاه ها به طور عادلانه باعث شده تا او را یک “میانجی” بی نظیر لقب دهند. متولد مهر ماه متکی به تردید و تامل است و از هر نوع عجله و شتاب زدگی بیزاری می جوید. اگر او را وادار به عجله و شتاب کنند، بطور غیر قابل تحملی دست به لجاجت و مخالفت خواهد زد.

برخی گمان می کنند در طبع متولدین مهر ماه آثاری از لا ابالی گری وجود دارد اما واقعیت آن است که متولد این ماه، انسان هایی کاملا طبیعی و در نهایت عقل و تدبیر هستند. علاوه بر موفقیت های شغلی و تعادل عاطفی، گرایش فراوانی به مطالعه دارند. تا جایی که کمتر متولد مهر ماهی را می توان یافت که در منزلش کتابخانه نفیسی وجود نداشته باشد.

متولد مهر ماه به مدد عادات خوب خود، از سلامت جسمی و روحی بهره می برد. هنگامیکه به نوعی بیماری مبتلا می شود، علاوه بر دارو، تاثیرات خوبی نیز از موسیقی، مطالعه و آرامش خواهد گرفت. هماهنگی هماهنگی در رنگ، شکل، شعر، کلام او را مجذوب خویش می کند. او عاشق جمال و نظافت است. او صاحب یک روح هنرمند و عقلی چونان الماس است.

3.8/5 - (5 امتیاز)