طبقه بندی و رفتار شناسی انسان ها بر اساس تاریخ میلاد یا نوع رنگ های مورد علاقه شان و… نکته ی تازه ای نیست و البته این مبحث از روان شناسی، دخلی به پیشگویی و غیب دانی نیز ندارد. بویژه آنکه مروجان و هواداران آن شق از ماوراء الطبیعه، اساسا انسان را محکوم به تبعیت از تقدیر محترم می دانند و پرواضح است که چنان باوری با این نوشته که آکنده از آموزه های تربیتی و روانشناختی است، همخوانی ندارد. این مطلب در واقع محصول زیرگروهی از دانش روان شناسی است که می کوشد تا رفتارها، صفات و خلقیات انسان را در نمادها و قالب های عمومی طبقه بندی کند.

تیپ شناسی متولدین فروردین ماه

“فروردین” نماد زایش، ولادت، شادمانی کودکانه و ابدی است. متولد این ماه به کودکی شباهت دارد که براحتی از دنیای اطرافش غافل می شود و غرق در بازی با دست و انگشتان خود می گردد. او در آسمان خویش از اول تا انتها در جستجوی حاجات خویش است. دنیا از نگاه متولد فروردین ماه فقط از آن جهت که به کیان و وجود او ارتباط می یابد، اهمیت دارد. آیا می توان این دیدگاه را خودخواهانه لقب داد؟ بلی اگر بتوان “کودکان” را “خودخواه” به شمار آورد! در حقیقت، متولد فروردین نسبت به همه اعمال خود آگاهی ندارد. او موجود معصومی است که همانند تمامی کودکان معصوم، به خاطر این رفتار لجاجت آمیزش، عذر خواهی می کند؟ معصومیت یا ساده لوحی؟ تفاوتی ندارد. زیرا متولد فروردین به کمک این صفت خود را از شر “ترس” می رهاند. متولد این ماه از هیچ کس و هیچ چیز هراسی به دل ندارد مگر آنکه آسیبی به او وارد شده باشد. حتی در اینگونه موارد نیز او به سرعت همه چیز را فراموش می کند و دوباره “روز از نو روزی از نو”! متولد فروردین، موجودی صادق و فارغ از حیله و نیرنگ است. او به اشخاص و شرایط ایمان دارد. اگر چه اهل رویا و خیالات است اما دروغ را نمی پسندد.
از آنجایی که او به ترفند و راه های غیر مستقیم عادت ندارد، هرگاه با مانع یا مخالفت روبرو می شود، به هیاهو و فریاد پناه می آورد. متولد فروردین، انسانی کمال جو و ایده آلیست است که با تمام قدرت از اصول و مبانی خود دفاع می کند. او از شخصیتی آزاده برخوردار است و به همین دلیل همواره برای مبارزه با بی عدالتی و عهدشکنی آمادگی دارد.

آیا متولد فروردین ماه، حقیقتأ موجود ضعیفی است؟

سوال این است: آیا متولد فروردین ماه، حقیقتأ موجود ضعیفی است؟ اگر چنین باشد باید گفت “ضعف” متولدین فروردین، ضعفی از نوع خاص است. زیرا به عنوان مثال او ترجیح می دهد جانش را فدا کند اما در هیبت افراد شکست خورده ظاهر نشود. او آنگاه که اندوهگین می شود، در درون خود اشک می ریزد. اشکهای او را تنها زمانی می توان دید که باراندوهش غیر قابل تحمل گردد. او در امور شغلی به جایگاه رفیعی دست می یابد. اگر شرایط بر خلاف میلش پیش رود، نشانه های یاس و حرمان در او ظاهر می شود. متولد این ماه، زیردست بودن و اطاعت از روسا را تحمل نمی کند.
همواره آزادگی و “فردیت” بر دیدگاه های او سایه انداخته است. حتی اگر به فقر و فلاکت افتد، در هنگام ضرورت مال و منال خویش را بذل و بخشش می کند. او نابردبار و سريع الانتقاد است. در مکان های عمومی – نظیر سینما، رستوران و … لب به اعتراض و گلایه می گشاید اگرچه ممکن است پول فراوانی نیز پرداخت کند! جرات و شهامت متولد فروردین ماه را می توان اعجاب آور توصیف کرد. گاه او را در نبردی سخت کوشانه با موانع می یابیم حال آنکه در همان زمان از دردهای جسمی به تنگ آمده است. مثلا متولد فروردین به دندان پزشک مراجعه نمی کند الا به زور و اکراه. در عین حال و از آنجایی که او از صفت خوشبینی بهره فراوان برده است، بزودی و بسرعت بر بیماری های مزمن و ناشی از افسردگی و اندوه غلبه می کند.
علاوه بر اینها، متولد فروردین موجودی سرزنده و چالاک است و غالبا بیش از آنچه که در توان دارد به خود تحمیل می کند. از جمله صفاتی که متولد فروردین از آن بهره ای ندارد و یا در زمان طولانی و پس از کسب تجارب سخت به آنها دست می یابد می توان به دیپلماسی” و ” تحلیل زیرکانه” اشاره کرد. هنگامیکه مالی را از دست می دهد، متاسف نخواهد بود زیرا او در زندگی اهداف متعددی دارد و ثروت اندوزی اولین هدف او نیست. اگرچه متولد فروردین موجودی خود محور به شمار می آید اما از شخصیتی صمیمی و اهل داد و دهش – که به ندرت در متولدین دیگر ماهها یافت میشود – برخوردارست. اگر قرار باشد بین منزلت و ثروت یکی را انتخاب کند، بی شک اولی را بر می گزیند. او تشویق و تحسین را دوست می دارد و پرچم آرمان گرایی و واقع بینی را هم زمان بر دوش می کشد!

او زود خشم است اما در عین حال به سرعت فرموش می کند و آرام می گیرد. نیروهای خارق العاده را باور دارد و از پذیرفتن شکست بیزار است. در امور شغلی از توان و انرژی اعجاب آوری بهره می برد. اگر او اراده کند به آرامش و ثبات دست می یابد اما معمولا تا قبل از سنین سالمندی یا بلوغ کامل، چنین اراده ای ندارد. متولد فروردین همچنین در قبولاندن نظر خود به دیگران، و نیز در جلب آراء عمومی مهارت دارد. اما او در امور سیاسی با شکست مواجه می شود. اگر در بین سیاستمداران بزرگ جهان برخی از متولدین این ماه یافت می شوند، علت را باید در زمینه های اصلی موفقیت آنان مثلا تجارت، هنر،… جستجو کرد. در عرصه روابط اجتماعی، متولد فروردین از شخصیتی صمیمی، بزرگ منشانه و سخاوتمندانه برخوردار است بویژه اگر واکنش های مشابهی دریافت کند از صرف پول و وقت خود در روابط دوستانه ابا نمی کند و در مقابل خدماتش، انتظار تشکر و قدردانی دارد. از دیگر ویژگی های او می توان به پایمردی و عملگرایی اشاره کرد. در این مورد خاص می توان او را به فرماندهی که پیش از سربازانش به میدان کارزار پای می نهد تشبیه کرد.
طبیعت استوار متولد فروردین ضامن موفقیت مطلق و زندگی طولانی و پر بار اوست. کوتاه سخن، او چونان مشعلی فراروی همه کسانی است که همانند وی به اصول و آرمان ها ایمان دارند.

2.4/5 - (7 امتیاز)