تیپ شناسی متولدین آبان ماه؛ در فرهنگ های لغت آمده است: “عقرب” نوعی حشره شب رو با دمی خمیده است و به کمک این دم، در مواردی که به دفاع یا حمله نیاز داشته باشد، سمی کشنده را به بدن قربانی بینوا تزریق می کند و در اغلب موارد، این سم باعث مرگ یا فلج شدن قربانی می گردد. اما در “زبان تیپ شناسی”، عقرب نماد “انسانی غیر عادی” است. چنین انسانی از صفات و ویژگی های غیر عادی که در بسیاری موارد به خصوصیات حشره معروف شباهت دارد، برخوردار است. اگرچه متولدین آبان ماه به اندازه عقرب، آزار دهنده و مهاجم نیستند.
همچنانکه عقرب خود را پشت نقاب شب پنهان می کند، متولدین این ماه نیز همواره “نقاب” بر چهره دارند. به عبارت دیگر، شخصیتی که مردم در روابط روزانه از متولدین آبان ماه میشناسند، شخصیت پشت نقاب آنان نیست. در عین حال، دو نشانه برای شناسایی متولدین آبان ماه وجود دارد.

  • اول: چشمان نافذ که بیننده را دچار اضطراب و دلشوره می کند.
  • دوم: صدای متولدین آبان ماه که ذهن شنونده تحریک می کند.

همه چیز در مورد متولد آبان ماه

از این مهمتر، تاثیری است که متولد آبان ماه در محیط اطراف خود بر جای می گذارد. هنگامیکه او در مجلسی حضور می یابد و یا به محفلی پای می گذارد، ناگهان فضای آن مجلس به نوعی میدان مغناطیسی شباهت پیدا می کند!
متولدین آبان ماه از سیاره افلاطون یعنی “پلوتو” که او را در کنترل ژست های چهره و احساسات درونی اش یاری می دهد، الهام می گیرد. به همین دلیل است که او می تواند در همه حال بی تفاوتی عجیب خود را بدون نیاز به خنده اخم، فریاد، از جا پریدن و…} حفظ کند. روشن ترین موضوع در ذهن یک متولد آبان “من” است.

متولد آبان ماه به خوبی می داند “کیست” و از خود و دیگران چه می خواهد، به همین دلیل است که تحریک او با جملات مثبت و منفی، ناممکن است. از آنجایی که اهل روابط دوستانه نیست، براحتی قضاوت می کند و نظر خویش را ابراز می دارد. آشنایان او را دو گروه تشکیل می دهند: دوستانی که شیفته اویند و دشمنان کینه توز!

سمبل متولدین آبان

ستاره شناسان دنیای باستان معتقد بودند که “سوسمار” یا “عقاب” سمبل متولدین آبان ماه است. این عقیده از آنجا ناشی شده که متولدین آبان قادر به ایفای نقش های مختلفی هستند.

ویژگی های شخصیتی متولد آبان ماه

متولد آبان گاه (بر حسب موقعیت) همانند عقربی رفتار می کند که تنها به منظور لذت جویی، به دیگران آزار می رساند و یا حتی به خود آسیب وارد می کند. در عین حال، گاه همچون سوسمار فرومایه ای است که به تاریکی و ترس پناه آورده و گاه چونان عقاب بلند پروازی است که به جنگ “شکست”، “بیماری” و “فقر” می رود. در این حالت، متولد آبان به والاترین درجات شجاعت، عظمت و خوشبینی دست یافته است. شجاعت متولدین این ماه، “ضرب المثل” است. او مرد میدان جنگ و زلزله، آتش سوزی و.. است. اخلاص او نسبت به خانواده و دوستانش او را وا می دارد تا روز حادثه از تمام وجود خویش برای کمک به همنوع، مایه بگذارد. در مقابل، شرایط معکوس باعث می شود تا او به شیطانی که تخم فساد و شر می پراکند و “بد” را با “بدتر” جواب می دهد، مبدل گردد. در این حالت و اگر از عهده انتقام گیری بر نیاید، در هم فرو می شکند و تا مرز بیماری کامل پیش می رود.

استعداد متولد آبان ماه

متولد آبان ماه در هر کاری از پزشکی و سیاست گرفته تا بازیگری و ادبیات و عملیات پلیسی و حتی کندن قبر، از خود خلاقیت نشان می دهد. بلند پروازی اش، ضامن دست یابی او به هدف مورد نظر است. او دوراندیشانه و بدون آنکه خود را لو دهد، بسوی اهدافش گام بر می دارد.

علاقه او به مسائل ماوراء الطبيعه گاه باعث می شود به علومی چون طالع بینی، و سایر علوم قديمه روی آورد. ستاره شناسان دنیای باستان اعتقاد داشتند که متولدین آبان، سمبل و نماد رستاخیز و قیامت هستند. به همین دلیل می پنداشتند هرگاه یک متولد آبان دیده به جهان می گشاید، “قرين” او از دنیا می رود.

4.4/5 - (61 امتیاز)